ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ ТА/АБО ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ КОНКУРЕНТНИХ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЛІ ТА ПЕРЕГОВОРНОЇ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ НА 2022 РІК, ВІДПОВІДНО ДО ПОСТАНОВИ КМУ ВІД 11 ЖОВТНЯ 2016 Р. № 710 «ПРО ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВНИХ КОШТІВ» (ЗІ ЗМІНАМИ)

Замовник: Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим, код за ЄДРПОУ 22275298

Найменування предмета закупівлі: код ДК 021:2015 – 48310000-4 – Пакети програмного забезпечення для створення документів (Послуги щодо постачання ліцензій на право користування пакетами програмного забезпечення Microsoft 365 Business Standard)

Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): 2240 Оплата послуг (крім комунальних)

Вид процедури: Відкриті торги (з особливостями)

Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-11-25-006543-a

Розмір бюджетного призначення за кошторисом/очікувана вартість предмета закупівлі:

З метою  забезпечення працівників Представництва пакетом програмного забезпечення, який включає комплекс програм для роботи з різними типами документів: текстами, електронними таблицями, графічними презентаціями, базами даних тощо, а також забезпечення персоналізованих робочих електронних пошт, виникла необхідність у придбанні послуг щодо постачання ліцензій на право користування пакетами програмного забезпечення Microsoft 365 Business Standard із відповідними технічними характеристиками. Зазначена потреба зумовлена необхідністю забезпечення стабільної й ефективної роботи структурних підрозділів Представництва, ефективної протидії кіберзагрозам.

На підставі розрахованого річного обсягу державного бюджету за бюджетною програмою «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Офісу Президента України» (КПКВК 0301010), для забезпечення наявної потреби, з урахуванням внесених змін до кошторису на 2022 рік, у межах видатків, передбачених кошторисом на утримання Представництва, очікувану вартість закупівлі послуг щодо постачання ліцензій на право користування пакетами програмного забезпечення Microsoft 365 Business Standard – визначено в сумі – 279720,00 грн (Двісті сімдесят дев’ять тисяч сімсот двадцять гривень, 00 коп. ) без ПДВ відповідно до пункту 261 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України.

При визначені очікуваної вартості також застосовувався метод моніторингу (порівняння) ринкових цін підписки на пакети програмного забезпечення Microsoft 365 Business Standard із використанням загальнодоступної відкритої інформації про ціни з відповідними технічними характеристиками, в тому числі запит комерційних пропозицій на вищезазначену  послугу.

 

з/п

Найменування послуги

 

Технічні вимоги

 

Кількість (одиниць)
  Підписка на продукт Microsoft 365 Business Standard Бренд: Microsoft;

Термін дії ліцензії: 12 місяців з моменту активації;

ОС та мова: Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2019, Windows Server 2016, а також трьома останніми версіями macOS/ багатомовна версія;

Тип постачання: електронна ліцензія + супровідний лист із ключем ліцензії (сертифікат).

У складі програмного продукту:

Word

Excel

Powerpoint

Microsoft Teams

Outlook

OneDrive

Підвищена продуктивність за рахунок оптимізації програмного коду.

37

Місце надання послуг: Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим

м. Київ, вул. Михайла Грушевського, б. 24/2.

Форма надання послуг – електронна.

Строк надання послуг: з дати укладення договору до 23.12.2022 року.

 

Технічні та якісні вимоги

  1. Майнові права на програмне забезпечення не передаються Замовнику, при цьому майнові та авторські права на об’єкт інтелектуальної власності на зазначене програмне забезпечення залишаються у виробника, Замовнику надається право користування цим програмним забезпеченням протягом одного року без права передачі самого програмного забезпечення та/або повноважень на його користування третім особам.
  2. Неякісне програмне забезпечення буде замінене за рахунок Постачальника в 3-денний термін після письмового повідомлення Замовника про недоліки з відповідним актом, складеним та підписаним відповідальними особами зі сторони Постачальника та зі сторони Замовника, та завіреного печаткою Замовника.
  3. Гарантійний строк не повинен бути менший ніж 365 календарних днів з дня підписання Акта передавання-приймання наданого програмного забезпечення. Гарантія на програмне забезпечення надається у вигляді технічної підтримки програмного забезпечення від розробника програмного забезпечення, а також консультативної та інформаційної підтримки Постачальника, що надається безпосередньо на технічній платформі Замовника за присутності представника Постачальника, не менше 24 годин протягом періоду постачання.
  4. Програмне забезпечення, яке запропоновує Учасник, повинно бути ліцензованим. Для підтвердження ліцензування, Учасник у складі своєї пропозиції повинен надати скан-копію діючого договору або угоду щодо партнерських взаємовідносин з розробником Програмного забезпечення – Корпорацією Microsoft.
  5. Програмне забезпечення передається Замовнику без права тиражування.

 

Обов’язкові вимоги до програмного забезпечення:

  1. Програмне забезпечення повинно підтримувати українську мову.
  2. Тип ліцензування – підписка на ліцензійний програмний продукт.
  3. Версія програмного забезпечення повинна бути не раніше 2022 року випуску та з опцією щоквартального безкоштовного оновлення протягом 1 року.

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі визначені за наявною потребою та відбувається, виходячи з вимог законодавства України, щодо якості аналогічних товарів, робіт або подібних послуг.