BMT Qaçaqlar işleri Yuqarı Komissarı idaresiniñ (QİYKİ) ve Desâte kvitnâ” cemaat teşkilâtınıñ vekilleri ile körüşüv

2019 senesi kiçik ay (fevral) 13 künü Ukraina Prezidentiniñ Qırım Muhtar Cumhuriyetindeki Daimiy Temsilcisiniñ Birinci muavini İzet Gdanov Ukrainada BMT Qaçaqlar işleri Yuqarı Komissarı idaresiniñ (QİYKİ) ve Desâte kvitnâ” cemaat teşkilâtınıñ vekilleri ile körüsip, Ukrainada BMT Qaçaqlar işleri Yuqarı Komissarı idaresiniñ qol tutuvı ile amelge keçirilgen ”Memleket içinde köçken şahıslarğa uquqiy yardım ve Cenübiy Ukrainada imkânlarnı kenişletüv” leyhasını yerine ketirüv ile bağlı olğan meselelerni muzakere etti, işbu leyha çerçivesinde vaqtınca işğal etilen Qırım MC ile memuriy sıñırdaki açıq kiriş-çıqış nezaret-keçirüv noqtalarnıñ hızmet yerleri civarlarında bedava uquqiy yardım noqtalarnı teşkil etüv belgilenmekte.

Muzakere etüv esnasında işbu merkezlerniñ ”Qalançaq” ve ”Çonğar” KÇNN-ları yanında yerleştirilüvi boyunca leyha iştirakçileriniñ teklifleri baqıldı.

Muzakere etüv çerçivesinde Birinci muavin vaqtınca işğal etilgen Qırım MC civarındaki rayonlarda memuriy hızmet merkezlerini ve notariatlarnı teşkil etüv ve donatuv boyunca Temsilcilikniñ faaliyetini aydınlattı ve bedava yardım berecek noqtalarnı KÇNN-nıñ hızmet zonalarında yerleştirüv boyunca Temsilcilikniñ fikirini bildirdi.

Körüşüvniñ neticesinde taraflar işbu mesele boyunca işbirlik ve areketlerini uyğunlaştıruv aqqında añlaştılar, Temsilcilik öz taraftan leyhanıñ amelge keçirilüvine qol tutmağa ve yardım bermege azırdır.