Diqqat! İşğalci akimiyet vaqtınca işğal etilgen Qırım sañki halqara etraf müitten ayırılmağanı aqqında yalancı malümat darqata

Yarımadadaki işğalci akimiyet manipulâtiv ve yañlış malümatnı darqata bilgenini kene de tasdıqladı. Bu sefer Ukraina qanuniyetini ve sanktsiyalar rejimini bozğan çoqtan-çoq ”halqara eyetler” vaqtınca işğal etilgen Qırım MC-ni ziyaret etkeni aqqında bildirdi.

Mütenasip haberni propagandanı darqatmaq maqsadınen ingliz tilinde de çıqqan Rusiye matbuat vastaları kütleviy şekilde işletip, yarımada halqara etraf müitten ayırılmağanını ve yabancılarnı celp etkenini köstermege niyetlene.

Böyleliknen, bu sene saban (mart) ayında bir sıra rusiye ve qırım matbuat vastalarında saban ayı 8-10 künleri devamında ‘‘Çjençjoy universitetindeki halqara alâqalar idaresiniñ reisi  Çjou Tonıñ yolbaşçılığında Qıtay vatandaşlarından ibaret olğan eyet ”Artek” halqara merkezinde bulunıp, 2019 senesi yazda ”Artekke” Qıtaydan balalar ve gençler rus tilini ögrenmek ve raatlanmaq içün kelecegini ilân etti.

Asılında, Qıtay Halq Cumhuriyetindeki (QHC) Ukraina Elçihanesiniñ ve Çjençjoy universitetindeki halqara alâqalar ve deñişüvler İdaresiniñ reisi Lü Tsânhuanıñ resmiy mektüplerine binaen, propagandist matbuat vastalarınıñ haberlerinde añılğan QHC vatandaşı ne de yuqarıda qayd etilgen idarede, ne de asılında Çjençjoy universitetinde çalışmay. Bu sebepten To Çjounıñ universitetni temsil etmege ya da bu aliy oquv yurtunıñ adından beyanatlar yapmağa aqqı yoq.

Bundan da ğayrı, Lü Tsânhua bey onıñ universiteti Ukrainanıñ topraq bütünligine ürmet etken QHC cetel işler Nazirliginiñ emirlerini yerine ketire ve Qıtaynıñ bu mevzudaki resmiy mevamına riayet ete.

Böyleliknen, Çjençjoy universitetiniñ hadimi ”Artekni” ziyaret etkeni ve işbu oquv yurtı ”halqara bala merkezinen” işbirlik yapacağı aqqında haberler işğalci akimiyetniñ nevbetteki uydurmalarından ğayrı başqa bir şey degildir.

Şunı da qayd etmelimiz, ki, Ukraina Prezidentiniñ Qırım Muhtar Cumhuriyetindeki Temsilciligi öz vekâletleri çerçivesinde Ukrainanıñ vaqtınca işğal etilgen Qırımda içtimaiy-siyasiy vaziyetni ve yarımada etrafında yüz bergen vaqialarnı daimiy şekilde köz etmektedir. Çetel vatandaşları tarafından vaqtınca işğal etilgen Qırımnı ziyaret etüv tertibi boyunca Ukraina qanuniyeti bozulğanı aqqında çetel işler Nazirligi haber ete ve işbu bozuluvlarnıñ ve devletimizniñ menfaatlarına zarar ketirgen areketlerniñ ögüni aluvı ve toqtatıluvı içün diplomatik seviyede tesirli tedbirlerni keçire.

Çetel vatandaşlarından nevbetteki kere ”Ukrainanıñ vaqtınca işğal etilgen topraqlarını ziyaret etüv tertibine” tolu şekilde riayet etmege talap etemiz. Qanun bozucıları Ukraina qanuniyeti boyunca mesüliyetke çekilecekler.