Qırımlılar 2019 senesi Tışqı mustaqil baalavnı nasıl keçmek mümkün

Ukraina tasil ve ilim Nazirligi, Ukraina tasil keyfiyetini baalav merkezi ile beraber vaqtınca işğal etilgen Qırım sakinleriniñ Tışqı mustaqil baalavda qayd etilip iştirak etmeleri içün qoşma şartlar yarattı.

  1. Vaqtınca işğal etilgen Qırım Muhtar Cumhuriyetinde ya da Aqyar şeerinde yaşağan şahıslar tışqı mustaqil baalavda iştirak etmeleri içün kiçik ay (fevral) 05 kününden başlap, 2019 senesi saban (mart) ayı 25 kününe qadar ve qoşma sessiyada iştirak etmeleri içün 2019 senesi qural ay (mayıs) 3-20 künleri arasında qayd etilmeliler. Tışqı mustaqil baalav boyunca qoşma sessiya 2019 senesi bozarğan (iyün) ayı 26 kününden oraq (iyül) ayı 12 kününe qadar keçirilecektir.
  2. Yalıñız Ukrainanıñ nezareti altında bulunmağan topraqlarda yaşap, vesiqalarını poçta vastasınen yollap olamağan vatandaşlar yuqarıda qayd etilgen müddet içinde fotoresimlerini ve başqa kerekli vesiqalarını skan şekilinde mütenasip regional merkeziniñ elektron menziline yollamalılar.
  3. İşbu şahısnıñ Ukrainada poçta vastasınen malümat almaq içün adresi olmasa, qayd etüvniñ neticeleri onıñ elektron menziline yollanılır. Böyle allarda tışqı mustaqil baalav sertifikatları regional merkezde buluna. Olarnı oñaytlı vaqıtta ya da tışqı mustaqil baalavnı keçirüv yerinde birinci imtiannı tapşırğan arada almaq mümkündir.
  4. Vaqtınca işğal etilgen Qırım Muhtar Cumhuriyetinde ya da Aqyar şeerinde yaşap, bu sene mezun olacaqlarnıñ tışqı mustaqil baalavda iştirak etmeleri içün Ukraina toprağında umumtasil oquv yurtında bir de bir oquv usulı (kündüz, aqşam uzaqtan ya da eksternat şekilinde) boyunca qayd etilmeleri yeterlidir.

Tolu umumiy orta tasil aqqında vesiqalarnı aluv tertibi ile tafsilâtlıca Ukraina tasil ve ilim Nazirliginiñ İnternetteki https://mon.gov.ua/ua saifesinde tanış olmağa mümkün.

Tışqı mustaqil baalavda qayd etüv boyunca tevsiyelerni Ukraina tasil keyfiyetini baalav merkeziniñ saifesindeki ”Qayd etüv ceryanı” adlı (http://testportal.gov.ua/) bölüginde oqumağa mümkün.