Ukraina Yuqarı Şurası Qanuncılıq institutı ve Ukraina Yuqarı Şurası Komiteti tarafından teşkil etilgen ekspertler munaqaşasında iştirak etüv

Bugün, 2021 senesi oraq ayınıñ 20-de, Ukraina Prezidentiniñ Qırım Muhtar Cumhuriyetindeki Daimiy Temsilcisi Anton Korınevıç Ukraina Yuqarı Şurası Qanuncılıq institutı ve insan aqları, vaqtınca işğal etilgen Donetsk ve Lugansk vilâyetlerinde, Qırım Muhtar Cumhuriyetinde ve Aqyar şeerindeki Ukraina topraqlarını işğalden azat etüv ve ğayrıdan integratsiya etüv, milliy azınlıqlar ve halqara munasebetler meseleleri boyunca Ukraina Yuqarı Şurası Komiteti, Ukrainadaki AHİT leyhalarınıñ Yöneticisi tarafından teşkil etilgen ”Vaqtınca işğal etilgen Ukraina topraqlarınıñ ğayrıdan integratsiya etilüvini qanunlarnen teminlev” mevzusında ekspertler munaqaşasında iştirak etti.

Çıqışınıñ birinci qısmını Daimiy Temsilci Temsilcilik tarafından al-azırda becerilgen faaliyetke ve neticelerine bağışladı, şu cümleden, Temsilcilik «”Vaqtınca işğal etilgen Qırım Muhtar Cumhuriyeti ve Aqyar şeeri topraqlarını işğalden azat etüv ve ğayrıdan integratsiya etüvge dair devlet strategiyası aqqında” Ukraina milliy mudafaa ve havfsızlıq Şurası tarafından 2021 senesi saban ayınıñ 11-de qabul etilgen qarar aqqında» Ukraina Prezidenti tarafından 2021 senesi saban ayınıñ 24-de imzalanğan 117/2021 sanlı Ferman, ”Vaqtınca işğal etilgen Qırım Muhtar Cumhuriyeti ve Aqyar şeeri topraqlarınıñ işğalden azat etilüvi ile ğayrıdan integrasiya etilüvini maqsat etip qoyğan ayrı tedbirler aqqında” Ukraina Prezidenti tarafından 2021 senesi kiçik aynıñ 26-da imzalanğan 78/2021 sanlı Ferman, ”Qırım Muhtar Cumhuriyeti ve Aqyar şeeriniñ işğal etilüvine qarşılıq kösterüv Künü aqqında” Ukraina Prezidenti tarafından 2020 senesi kiçik aynıñ 26-da imzalanğan 58/2020 sanlı Ferman kibi uquqiy-normativ senetleriniñ leyhalarını azırlağanını ya da azırlavğa celp etilgenini qayd etti.

Bundan ğayrı, işğalden azat etüv ve ğayrıdan integrasiya etüv tedbirleri, Qırım platforması Sammitine azırlanuv faaliyeti çerçivesinde Temsilcilikniñ iştiragi ile ”Ukraina tamır halqları aqqında” ve ”«Qırım» serbest iqtisadiy zonanı teşkil etüv ve vaqtınca işğal etilgen Ukraina topraqlarında iqtisadiy faaliyetni yürsetüv aqqında” Ukraina Qanunını lâğu etüv ve bazı Ukraina qanunlarına deñişmeler kirsetüv aqqında” Ukraina qanun leyhaları al-azırda qabul etildi.

Çıqışınıñ ekinci qısmında Anton Korınevıç Qırım Muhtar Cumhuriyeti ve Aqyar şeeri topraqlarını işğalden azat etüv ve ğayrıdan integratsiya etüv oğrunda nevbetteki adımlarını tarif etti. Ukraina Prezidenti tarafından qoyulğan vazifelerge binaen, Temsilcilik vaqtınca işğal etilgen Qırım Muhtar Cumhuriyeti ve Aqyar şeeri topraqlarınen bağlı qanunlarnıñ amelge keçirilüvini ve işbu topraqlarda yaşağan vatandaşlarımıznıñ aq-uquqlarına riayet etilüvini izçen şekilde nezaret ete ve qanunlarnı mükemelleştirüvge dair tekliflerini azırlay.

Vaqtınca işğal etilgen topraqlarnı işğalden azat etüv ve ğayrıdan integratsiya etüvni maqsat etip qoyğan tedbirlerni inkişaf ettirmek maqsadınen Temsilcilik aşağıdaki meseleler üzerinde çalışacaqtır:

  • keçici devirdeki adalet tedbirleri içün uquqiy çerçiveni tertiplev ve amelge keçirüv;
  • ”Ukrainağa qarşı silâlı tecavüz neticesinde serbestlikten marum etilgen şahıslarnı ve olarnıñ qoranta azalarını içtimaiy ve uquqiy ceetten qorçalav aqqında” Ukraina Qanun leyhası;
  • vaqtınca işğal etilgen Qırım Muhtar Cumhuriyeti ve Aqyar şeeri topraqlarında doğuv ve ölüm adiselerini qolaylaştırılğan usulnen qayd etüv. Al-azırda Temsilcilikniñ iştiragi ile vaqtınca işğal etilgen Qırım Muhtar Cumhuriyeti ile Aqyar şeerinde ölüm ve doğuv adiselerini qayd etüvge dair memuriy ceryanınıñ başlatılması maqsadınen bazı Ukraina qanunlarına deñişmeler kirsetüv aqqında (3713 sanlı) Qanun leyhası Ukraina Yuqarı Şurasında cedvelge qoyuldı;
  • devlet sanktsion siyasetini mükemmeleştirüvge dair teklifler ve şu cümleden ”Sanktsiyalar aqqında” Ukraina qanunına deñişmeler kirsetüv.

 

Tedbirniñ diger iştirakçileri:

Yevgen Berşeda, Ukraina Yuqarı Şurası Qanuncılıq institutınıñ müdiri vazifesini vaqtınca becergen şahış, Ukraina Milliy İlimler Akademiyasınıñ muhbir azası;
Oleksandr Kopılenko, Ukraina halq deputatı, insan aqları, vaqtınca işğal etilgen Donetsk ve Lugansk vilâyetlerinde, Qırım Muhtar Cumhuriyetinde ve Aqyar şeerindeki Ukraina topraqlarını işğalden azat etüv ve ğayrıdan integratsiya etüv, milliy azınlıqlar ve halqara munasebetler meseleleri boyunca Ukraina Yuqarı Şurası Komitetiniñ azası, Ukraina Milliy İlimler Akademiyasınıñ akademigi;
Genrik Villadsen, Ukrainadaki AHİT leyhalarınıñ Yöneticisi;
Ganna Hrıstova, Avropa Şurasınıñ Ukrainadaki ”Ukrainada memleket içinde avuşuv: devamlı çezüvlerni meydanğa ketirüv. II Basamaq” leyhasınıñ Reberi;
Viktor İvankevıç, Ukraina Yuqarı Şurası Vekâletlisiniñ teñ aq-uquq ve serbestliklerge riayet etüv boyunca Temsilcisi;
Oleksiy Melnık, Rozumkov Merkezindeki tışqı siyaset ve halqara havfsızlıq leyhalarınıñ müdirlerinden biri;
Olga Balakireva, Ukraina İlimler Akademiyası İqtisadiyat institutı içtimaiy-iqtisadiy deñişmelerni nezaret etüv bölüginiñ reberi, içtimaiy ilimler namzeti, dotsent;
Tetâna Peregudova, Ukraina İlimler Akademiyası İqtisadiyat ve tahmin etüv institutı içtimaiy-iqtisadiy emek meseleleri bölüginiñ üyken lmiy hadimi, iqtisadiy ilimler namzeti, dotsent;
Pavlo Lübçenko, Merkeziy saylav komissiyasınıñ azası, adliy ilimler namzeti, professor;
Greçko Denıs Valeriyovıç, ”«GORENİYE» Bütünukrain hayriye fondunıñ” Prezidenti;

Moderator: Tetâna Telkinena, Ukraina Yuqarı Şurası Qanuncılıq institutınıñ üyken lmiy hadimi.

Temsilicilik Ukraina Yuqarı Şurası Qanuncılıq institutı ve insan aqları, vaqtınca işğal etilgen Donetsk ve Lugansk vilâyetlerinde, Qırım Muhtar Cumhuriyetinde ve Aqyar şeerindeki Ukraina topraqlarını işğalden azat etüv ve ğayrıdan integratsiya etüv, milliy azınlıqlar ve halqara munasebetler meseleleri boyunca Ukraina Yuqarı Şurası Komitetine Qırım Muhtar Cumhuriyeti ile Aqyar şeerini işğalden azat etüv ve ğayrıdan integratsiya etüv oğrundaki işbirlik içün minnetdarlığını bildire.