Koordinatsion şurasınıñ oturışında iştirak etüv

2018 senesi boş ay (noyabr) 19 künü Ukraina Prezidentiniñ Qırım MC Daimiy Temsilcisi Borıs Babin ve Temsilcilikteki uquqiy talil hızmetiniñ baş mesleatçısı Ruslan Sydametov Ukraina Yuqarı Şurası insan aqları boyunca Vekâletlisiniñ teşebbüsi ile teşkil etilip, keçici devirde adaletni temin etüv meseleleri boyunca qanun yaratuv tekliflerni azırlağan Koordinatsion şurasınıñ nevbetteki oturışında iştirak ettiler.

Oturış esnasında ‘‘Silâlı davanıñ neticelerini yoq etüv şaraitlerinde insan aq-uquqlarını qorçalav boyunca devlet siyaseti’’ qanun leyhasınıñ 2-nci bölüginde tasvir etilgen keçici devirde adalet konseptsiyasını ve Koordinatsion şurasınıñ azaları ve ekspertleri tarafından teklif etilgen deñişmelerni ve qoşmalarnı muzakere ettildi. Tedbir devamında Daimiy Temsilci qanun leyhasınıñ 2-nci bölügine temelli mulâazalar yaptı. Qanun leyhası üstünde çalışuv al-azırda devam ete.