Koordinatsion Şurasınıñ oturışında iştirak etüv

2018 senesi ilk qış (dekabr) ayı 6 künü Temsilcilikniñ Kıyiv şeerindeki ofisiniñ hadimleri Ukraina Yuqarı Şurası insan aqları boyunca Vekâletlisiniñ teşebbüsi ile teşkil etilip, keçici devirde adaletni temin etüv meseleleri boyunca qanun yaratuv tekliflerni azırlağan Koordinatsion şurasınıñ nevbetteki oturışında iştirak ettiler.

Oturış esnasında ‘‘Silâlı davanıñ neticelerini yoq etüv şaraitlerinde insan aq-uquqlarını qorçalavı boyunca devlet siyaseti’’ qanun leyhasınıñ 2-nci bölüginde tasvir etilgen keçici devirde adalet konseptsiyası ve Koordinatsion şurasınıñ azaları ve ekspertleri tarafından teklif etilgen deñişmeler ve qoşmalar muzakere etildi.

Temsilcilik qanun leyhasına binaen izaatları ve teklifleri ile paylaştı.