Ukraina Milliy qanunlarını halqara kriminal uquq şartlarınen uyğunlaştıruv meselelerine bağışlanğan ”Halqara kriminal adaletniñ Ukrainadaki istiqbali” mevzusında ilmiy-ameliy konferentsiyasınıñ panel munaqaşalarında iştirak etüv

Bugün Ukraina Prezidentiniñ Qırım Muhtar Cumhuriyetindeki Daimiy Temsilcisi Anton Korınevıç ve onıñ birinci muavini Darya Svırıdova Adalet aftası çerçivesinde Grajdanlıq serbestlikleri merkezi, Ukrain halqara uquq birligi, Taras Şevçenko adına Kıyiv milliy universiteti kriminal-uquqiy siyaset ve kriminal uquq Kafedrası, Ukraina Prezidentiniñ Qırım Muhtar Cumhuriyetindeki Temsilciligi ve Ukraina uquq qorçalav meseleleri boyunca Yuqarı Şurası Komiteti tarafından teşkil etilip, Ukraina Milliy qanunlarını halqara kriminal uquq şartlarınen uyğunlaştıruv meselelerine bağışlanğan ”Halqara kriminal adaletniñ Ukrainadaki istiqbali” mevzusında ilmiy-ameliy konferentsiyasınıñ panel munaqaşalarında iştirak ettiler.

Anton Korınevıç ”Ukrainanıñ Halqara ceza mahkemesi ile işbirligi kerçek beklevlerimizge lâyıq olurmı?” mevzusındaki panel munaqaşasında iştirak etip, halqara silâlı dava şaraitlerinde Ukraina Halqara ceza mahkemesiniñ Roma Nizamnamesini imzalamaq kerek olğanını qayd etti.


”Biz Halqara ceza mahkemesine muhtacmız, çünki bu, halqara vastadır. Bir-de-bir RF vatandaşı insaniyetlikke qarşı muayyen cinayetler ya da muayyen arbiy cinayetler işlegeni içün mesüliyetli degen fikir yalıñız Ukraina devletiniñ mevamı degil de, Halqara ceza mahkemesi Prokuror Ofisi hadimleriniñ, evelki taqiqat odası mahkemecileriniñ de noqtayi-nazarıdır, yani Ukraina öz seviyesinde mustaqil şekilde yapqan areketlerini qanunlaştıruvdır. Bu, bugünde-bugün daimiy faaliyet yürsetken yekâne halqara ceza organınıñ noqtayi-nazarıdır. Böyle şeyler aqqında yalıñız Ukraina degil de, Halqara ceza mahkemesi tarafından da aytılacağı pek müimdir. Ekinciden, Rusiye Federatsiyası eñ yaqın vaqıtta öz vatandaşlarını teslim etmese bile, arbiy cinayetlerni, insaniyetlikke qarşı cinayetlerni işlegen insanlarnıñ tevqif etilüvine dair qararnameler – bu, Halqara ceza mahkemesi seviyesinde işbu cinayetlerni qayd etüvdir” – dep qayd etti öz çıqışında Daimiy Temsilci.

Darya Svırıdova ”Milliy ceza qanunlarını halqara ceza uquqı ile uyğunlaştıruv: Ukraina davası (2013/2014 – … seneleri)” mevzusında panel munaqaşasında iştirak etti.

”Keçici devirdeki adalet yanaşuvlarını amelge keçirüv, halqara gumanitar uquqnı amelge keçirüv, milliy qanunlar ve milliy ameliyat – bularnıñ episi yalıñız devlet tarafından qabul etilgen çerçive vesiqalarında, meselâ, Temsilciligimiz tarafından da azırlanğan ”Vaqtınca işğal etilgen Qırım Muhtar Cumhuriyeti ve Aqyar şeeri topraqlarını işğalden azat etüv ve ğayrıdan integratsiya etüvge dair devlet strategiyasında” qayd etilgen devlet mecburiyetleri degil.

Bu vesiqa esas ilkeler arasında silâlı dava şaraitlerinde eñ ağır cinayetlerni işlegen şahıslarnı cedvelge aluv ve mesüliyetke çeküvni belgiley, keçici devirde adalet yanaşuvlarını amelge keçirüvge dair devletniñ vazifelerini belgiley. Bu, yalıñız devletniñ boyun-borcu degil de, faaliyetiniñ strategik vektorıdır. Fikirimce, bir sıra tedqiqatlarnıñ neticelerine binaen, cenk aqibetlerini aşuvğa dair cemiyetten devletke eñ büyük talaplarından biri, eñ ağır cinayetlerni taqiq etüv ve cenk cinayetlerinde, insaniyetlikke qarşı cinayetlerde qabaatlı şahıslarnı mesüliyetke çeküv meseleleridir”, – dep ikâye etti Daimiy Temsilcisiniñ birinci muavini.

Temsilcilik em vaqtınca işğal etilgen Ukraina topraqlarınıñ işğalden azat etilmesi ile ğayrıdan integratsiya etilmesine, em de Ukrainanıñ dünyada uquqiy körünişine tesir etken müim meselelerni muzakere etüvge qoşulğan er keske minnetdarlığını bildire.