Temsilcilikte vaqtınca işğal etilgen Qırımnıñ sakinleri içün muim olğan meselelerni muzakere ettiler

2019 senesi ilk yaz (iyün) ayı 19 künü Ukraina prezidentiniñ Qırım MC-deki Daimiy Temsilcisiniñ Birinci muavini İzet Gdanov Herson vilâyeti devlet memuriyeti, Ukraina Milliy polisniñ Herson vilâyetindeki ve Qırım MC-deki baş idareleri, Ukraina havfsızlıq hızmetiniñ Qırım ve Herson vilâyeti boyunca baş idareleri, Devlet migratsiya hızmeti, Devlet maliye hızmeti, Devlet sıñır hızmeti, Qırımtatar Milliy Meclisi vekilleriniñ ve Şimaliy-Qırım kanalı hadimleriniñ iştiragi ile kenişletilgen muşavere keçirdi.

Muşavere esnasında vaqtınca işğal etilgen Qırımnıñ sakinleri içün muim olğan meseleler muzakere etildi:

  • Qırım sakinleriniñ yaşağan yerlerini qaydğa aluv;
  • Qırım ile memuriy sıñırda KÇNN-ni minimal seviyede abadanlaştıruv;
  • Qırımdaki qanunsız faaliyetke, hususan yerastı malzemelerni nezaretsiz qullanuvğa, istimalcı tarafından bergileri tölenecek mallarnı işlep çıqaruv ile darqatuvğa, sözde ”Serbest iqtisadiy zona” şaraitlerindeki faaliyetke qarşılıq kösterüv;
  • vaqtınca işğal etilgen Qırım MC ile Herson vilâyetiniñ qomşu rayonlarındaki vaziyet;
  • Qırımdaki himiya istisalı şirketlerini kerekli malzemeler ile temin etüvge qarşılıq kösterüv;
  • siyasetçilerniñ, cemaat erbaplarnıñ, belli şahıslarnıñ vaqtınca işğal etilgen Qırım MC ile demiryol, ava ve avtobus vastasınen naqliyatnı, yarımadanı suv ve elektriknen teminlevni ğayrıdan tiklev boyunca beyanatlarına Ukraina Havfsızlıq Hızmeti ve Ukraina Milliy polisi tarafından operativ ve qattı şekilde quymet kesüv;
  • 2019 senesi ilk yaz ayı 26 künü Qırımtatar bayrağı kününe bağışlanğan tedbirlerni azırlav.

 

Qırım sakinleriniñ yaşağan yerlerini qaydğa aluv

Temsilcilikteki kenişletilgen muşavere esnasında Ukraina vatandaşları olaraq öz tasil ve saylav aqlarını yerine ketirip, ukrain tasilini almağa ve saylavlarda iştirak etmege istegen Qırım sakinlerini qaydğa aluv meselesini baqqanda, muşavere iştirakçileri ”Ukrainada serbest areket etüv ve yaşağan yerini serbest seçüv” aqqında Ukraina qanunına deñişmeler kirsetip, yaşağan yerlerini Qırım olaraq qayd etmek teklif etken Temsilcilikke qol tuttılar.

Qırım ile memuriy sıñırda KÇNN-ni minimal seviyede abadanlaştıruv

Temsilcilikteki kenişletilgen muşavereniñ iştirakçileri vaqtınca işğal etilgen Qırım ile memuriy sıñırında minimal şaraitler yaratmaq kerek olğanını açıq-aydın bildirdiler.

İlk nevbette yol donatuvını ve piyade yolaqlarını tamir etmek, yarıqnı tüzetmek, vaqtınca avtobus durağını, ana ile bala odasını teşkil etmek, suv ile temin etmek, sanitar zonasını temiz tutmaq kerek. Bularnıñ episi büyük para miqdarını talap etmeyip, aynı vaqıtta adamlar içün memuriy sıñırdan keçüvni qolaylaştırır.

Şu arada toplaşuvda bulunğanlar KÇNN yanında memuriy hızmet merkezleriniñ, daimiy avtobus stantsiyalarınıñ, aşhanelerniñ quruluvına qarşı çıqtılar. Çünki bu yer işğal etilgen Qırım ile vaqtınca sıñırdır. Bu yerde büyük tesislerniñ quruluvı em iqtisadiy ceetten, em de Ukrainanıñ topraq bütünligini ğayrıdan tiklev ceetinten maqsadqa uyğun degildir.

Bundan da ğayrı, KÇNN-nıñ yanında memuriy hızmet merkezleriniñ quruluvı memuriy sıñırnı keçken Ukraina vatandaşları içün işğalci akimiyet tarafından qoşma telükeler yaratır.

Bu munasebet ile Temsilcilik KÇNN-de memuriy hızmet merkezleriniñ qurucılığına qarşı çıqıp, eñ yaqın vaqıtta memuriy sıñırdan keçüvni qolaylaştırmaq içün KÇNN-ni minimal seviyede abadanlaştırmağa, em de infraterkip Nazirliginden kelecekte böyle leyhalarnı mıtlaqa Temsilcilik ile uyğunlaştırmağa talap etecek, 2018 senesi KÇNN etrafında infraterkipniñ quruluvı aqqında qarar alınğanda ise, Temsilcilik haberdar etilmedi.

Qırımdaki qanunsız faaliyetke, hususan yerastı malzemelerni nezaretsiz qullanuvğa, istimalcı tarafından bergileri tölenecek mallarnı işlep çıqaruv ile darqatuvğa, sözde ”Serbest iqtisadiy zona” şaraitlerindeki faaliyetke qarşılıq kösterüv

RF qanunları boyunca vaqtınca işğal etilgen Qırım MC-de qayd etilip, qanunsız alda yerastı malzemelernen faydalanğan 29 ukrain şirketiniñ ve qanunsız imalatnen, bergileri istimalci tarafından tölenecek mallarnı darqatuvnen oğraşqan 41 ukrain şirketiniñ Qırımda qanunsız faaliyeti boyunca Temsilcilik malümatnı toplap, mütenasip uquq qorçalav müesselerine cinaiy işler çerçivesinde baqılması içün taqdim etti.

Temsilcilik cinaiy işler çerçivesinde RF qanunları boyunca vaqtınca işğal etilgen Qırım MC qayd etilgen hocalıq subyeklerniñ ve bu cümlede ecnebiy şirketlerniñ işğalciler tarafından teşkil etilgen sözde ”Serbest iqtisadiy zonadaki” faaliyetini taqip etmege talap ete.

Vaqtınca işğal etilgen Qırım MC ile Herson vilâyetiniñ qomşu rayonlarındaki vaziyet

Kenişletilgen muşavere esnasında İzet Gdanov bir kere daa Herson devlet memuriyetiniñ vekillerine kerekli kolemde Herson vilâyetiniñ mesken yerleri ve Qırım ile memuriy sıñırdaki KÇNN-ler arasında qanuniy yolcı naqliyatını teşkil etmek kerek olğanını ve KÇNN-dan ve KÇNN qadar qanunsız yolcı naqliyatı yasaq etilecegini hatırlattı.

Qırımdaki himiya istisalı şirketlerini kerekli malzemeler ile temin etüvge qarşılıq kösterüv

Uquq qorçalav organlarınıñ ve vilâyet devlet memuriyetiniñ vekilleri ile kenişletilgen muşavere esnasında Kutara burnında yerleşip, Qırımdaki soda ve brom zavodlarınıñ faaliyetlerini malzemelernen temin etken ve 2018 senesi Ukraina Havfsızlıq Hızmeti ile Temsilcilikniñ umumiy areketleri neticesinde toqtatılğan pompa stantsiyasınıñ tekrar çalıştırmasını imkânsız yapmaq kerek olğanı muzakere etildi.

Vaqtınca işğal etilgen Qırım MC-den Türkiyede yerini deñiştirip qıta Ukrainağa ilmenit teslimatını toqtatuv meselesi de ayrıca baqıldı.

”Qalançaq” KÇNN-de Qırımtatar bayrağı künü

Qırım meseleleri boyuca kenişletilgen muşavere çerçivesinde İzet Gdanov, Qırımtatar halqı Herson regional meclisiniñ reisi Lenur Lümanov, Herson vilâyetinde Qırımtatar Milliy Meclisiniñ vekili Abmescit Suleymanov vaqtınca işğal etilgen Qırımda insan aqlarına riayet etüv saasında şimdiki vaziyetni, tintüvlerni ve qırımtatarlarnıñ işğalci akimiyet tarafından yaqalanuvını muzakere ettiler.

Bundan ğayrı, muşavere esnasında ilk yaz ayı 26 künü Qırımtatar bayrağı kününe bağışlanıp, Temsilciliktekniñ teşşebüsi ile bu cümleden ”Qalançaq” KÇNN-de keçirilecek tedbirler de muzakere etildi