Ukraina Prezidentiniñ Qırım Muhtar Cumhuriyetindeki Temsilciliginiñ qaparсılıqqa qarşı leyhası

‘‘Qaparcılıqqa qarşılıq kösterüv’’ Ukraina qanunınıñ 19-ncı maddesini yerine ketirerek, Ukraina Prezidentiniñ Qırım Muhtar Cumhuriyetindeki Temsilciligi qaparcılıqqa qarşı leyhanı meydanğa ketirdi.

Ukraina Prezidentiniñ Qırım Muhtar Cumhuriyetinde Temsilciliginiñ qaparcılıqqa qarşı leyhasına teklifleriñizni kâğıt ya da elektron mektüp vastalarınen yollamañıznı rica etemiz.

Ukraina Prezidentiniñ Qırım Muhtar Cumhuriyetindeki Temsilciliginiñ qaparсılıqqa qarşı leyhas


TEMSİLCİLİKNİÑ FAALİYETİNDE ESAS YÖNELİŞLER

Temsilcilikniñ kündelik faaliyeti ‘‘Ukrainanıñ vaqtınca işğal etilgen topraqlarında uquqiy tertip ve vatandaşlarnıñ aq-uqularını ve serbestliklerini temin etüv aqqında’’ ve «‘‘Qırım’’ serbest iqtisadiy zonanı teşkil etüv ve Ukrainanıñ vaqtınca işğal etilgen topraqlarında iqtisadiy faaliyetniñ hususiyetleri aqqında» Ukraina qanunlarınıñ, em de «‘‘Ukraina-2020’’ turğun inkişaf strategiyası aqqında» ve ‘‘İnsan aqları saasında milliy strategiyanı qabul etüv aqqında’’ Ukraina Prezidenti Fermanlarınıñ ve vaqtınca işğal etilgen Qırım yarımadasında yaşağan ealiniñ meselelerini çezüv ile bağlı olğan başqa qanuniy ve normativ senetlerniñ yerine ketirilüvi ile bağlıdır. “TEMSİLCİLİKNİÑ FAALİYETİNDE ESAS YÖNELİŞLER”


Ukraina Prezidentiniñ Qırım Muhtar Cumhuriyetindeki Temsilciliginiñ tarihi

Ukraina Prezidentiniñ Qırım Muhtar Cumhuriyetindeki Temsilciligi öz tarihini Ukraina 1991 senesi öz mustaqilligini ilân etmesinden, Esas qanun qurumına Ukraina Prezidenti mertebesiniñ kirsetilüvinden ve kene de 1991 senesi Ukraina devleti terkibinde Qırım Muhtar Cumhuriyetiniñ ğayrıdan tiklenüvinden başladı.

1992 senesi saban ayı (mart) 5 künü ”Ukraina Prezidentiniñ Temsilcisi aqqında” № 2167-XII Ukraina qanunı qabul etildi. Bu qanunnıñ 18-ci maddesinde Ukraina Prezidentiniñ Qırım Cumhuriyetinde öz Temsilciligi olğanı belgilendi, Temsilcilikniñ statusı ise ayrı qanunnen pekitildi.

1992 senesi ilk qış ayı (dekabr) 17 künü Ukraina Yuqarı Şurası ”Ukraina Prezidentiniñ Qırım Cumhuriyetinde Temsilciligi aqqında” № 2875-XII Ukraina qanunını qabul etti. Bu qanun qabul etilgen kün, tarihiy ceetten Temsilcilikni teşkil etüv künü olaraq sayılmaqta.

1994 senesi saban ayı (mart) 31 künü Ukraina Prezidentiniñ № 119/94 Qararınen Qırımda daimiy şekilde çalışqan Ukraina Prezidentiniñ Temsilciligi teşkil etildi ve Ukraina Prezidentiniñ Daimiy Temsilcisi tayinlendi. 1994 senesi qural ay (mayıs) 12 künü Ukraina Prezidentiniñ № 119/94 Emirinen Temsilcilikniñ kelecekte daa bir qaç kere deñişecek terkibi ve hadimleriniñ miqdarı belgilendi.

1996 senesi qara qış (yanvar) ayı 31 künü Ukraina Prezidentiniñ № 100/96 Qararı ile Ukraina Prezidentiniñ Qırım Muhtar Cumhuriyetindeki Temsilciliginiñ şimdiki adı belgilendi, 1996 senesi yañı Ukraina Esas qanunınıñ qabul etilmesine qadar Temsilcilikniñ vazifesi belgilendi ve vekâleti uzatıldı.

Ukraina Esas qanunınıñ ”Qırım Muhtar Cumhuriyeti” adlı X-ncı bölügine ayrı 139-ncı madde kirsetildi, oña köre Qırım Muhtar Cumhuriyetinde statusı ayrı qanunnen belgilengen Ukraina Prezidentiniñ Temsilciligi bulunmaqta. Bunınen Temsilcilik Ukrainanıñ Esas qanunında pekitilgen akimiyet organına çevirildi.

Qırım Muhtar Cumhuriyeti Esas qanunınıñ ve uquqiy-normativ senetleriniñ Ukraina Esas qanunına ve uquqiy-normativ senetlerine riayet etmelerini kontrol etken Ukraina Prezidenti Temsilciliginiñ faaliyeti 1998 senesi ekim ayı (oktyabr) 21 künü Qırım Muhtar Cumhuriyeti Yuqarı Şurasınıñ ekinci sessiyasında qabul etilgen ve 1998 senesi ilk qış ayı (dekabr) 23 künü N 350-XIV Ukraina qanunen pekitilgen Qırım Muhtar Cumhuriyetiniñ ameldeki Esas qanunında 5-ci maddeniñ 4-ci bölüginde aks etile.

Ukraina Prezidentiniñ Qırım Muhtar Cumhuriyetindeki Daimiy Temsilcisiniñ Qırımda yerli devlet akimiyetiniñ teşkil etilmesi hususında kadrlar saasında vekâleti Qırım Muhtar Cumhuriyetiniñ 1998 senesi qabul etilgen ameldeki Esas qanunında 37-ci maddeniñ 3-ci bölüginde aks etildi.

Temsilcilikniñ statusına dair nevbetteki deñişmeler Esas qanunda Ukraina Prezidenti devletniñ başlığı, devlet mustaqilliginiñ, territorial bütünliginiñ ve Ukraina Esas qanunına ve başqa qanunlarına, insan ve vatandaş aqlarına ve serbestliklerine riayet etilmesiniñ kefili olaraq tanılmasınen bağlı edi.

Ukraina Prezidenti 1998 senesi saban ayı (mart) 27 künü imzalağan № 68/98-рп Emirnen Temsilcilikniñ terkibinde milletlerara munasebetler boyunca bölük tesis etildi. Ukraina Prezidenti 2000 senesi çiçek ayı (aprel) 7 künü imzalağan № 573/2000 Qararınıñ yerine ketirilmesi içün Ukraina Qırımtatar Milliy Meclisini tanığanını tasdıqlap, Qırımtatar halqı vekilleri şurasınıñ Kâtibiyetini teşkil etti.

Ukraina Prezidentiniñ Qırım Muhtar Cumhuriyetindeki Temsilciliginiñ bügünki statusı 2000 senesi saban ayı (mart) 2 künü qabul etilgen ameldeki № 1524-III mahsus Ukraina qanunı ile keñişledi. Onıñ 4-ci maddesine binaen, Temsilcilikniñ faaliyeti uquq, qanuniyet, aşkârlıq, umumdevlet ve yerli menfaatlarnıñ birikmesi üstünligine esaslana.

№ 1524-III Ukraina qanunına binaen, Temsilcilik Ukraina Prezidentine yüklengen vazifelerniñ Qırım Muhtar Cumhuriyetinde yerine ketirilmesine yardım etken ve doğrudan oña boysunğan devlet akimiyeti organı olaraq tanıla, bu qanun Temsilcilikniñ vazifelerini belgiley.

 

İşbu qanunıñ qaidelerine binaen, Temsilcilikniñ yolbaşçılığını Ukraina Prezidentiniñ Qırım Muhtar Cumhuriyetindeki Daimiy Temsilcisi becere. Daimiy Temsilcini ve onıñ muavinlerini Ukraina Prezidenti vazifege tainley ve vazifeden boşata.

 

Temsilcilikniñ esas vazifeleri – Esas qanun kefil etken insan ve vatandaş aq-uquqları ve serbestliğine Qırım Muhtar Cumhuriyetinde riayet etilmesine ve milletlerara barışıqlıq, içtimaiy-iqtisadiy ve siyasiy stabillikke irişüvge qol tutmaq maqsadınen Ukraina Prezidentini temsil etüv, kadro, analitik, bildirüv ve uquq-qorçalayıcı faaliyettir.

Qırım yarımadasınıñ işğalci memleket tarafından kiçik ay (fevral) 2014-te zapt etilüvinden soñ, Temsilcilikniñ Aqmescit (Simferopol) şeerindeki faaliyeti toqtatıldı, idareniñ reberiyeti işğal olunğan Qırım Muhtar Cumhuriyetini terk etti.

Ukraina ükümeti ve dünyanıñ medeniy memleketleri Qırım yarımadasınıñ işğalci memleket tarafından qanunsız işğalini ve cinaiy ilhaqını qabul etm