AKİMİYET ORGANLARINIÑ QIRIM İLE AQYAR ŞEERİNİ İŞĞALDEN AZAT ETÜV OĞRUNDAKİ AREKETLERİNİ UYĞUNLAŞTIRUV

2020 senesi oraq (iyül) ayı 2 künü ”Ukrinform” Milliy haber agentliginde Ukraina Prezidentiniñ Qırım MC-deki Daimiy Temsilcisi Anton Korıneviç, Ukraina Vitse-Baş Naziri – vaqtınca işğal etilgen Ukraina topraqlarını ğayrıdan integratsiya etüv meseleleri boyunca Nazir Oleksiy Reznikov ve Donetsk ile Lugansk vilâyetlerinde, Qırım Muhtar Cumhuriyetinde ve Aqyar şeerinde insan aqları ve vaqtınca işğal etilgen topraqlarnı işğalden azat etüv ve ğayrıdan integratsiya etüv meseleleri boyunca Ukraina Yuqarı Şurası Komitetiniñ reisi Dmıtro Lubinets, Qırım yarımadasını işğalden azat etüv oğrundaki tedbirlerde akimiyet organlarınıñ areketlerini uyğunlaştıruv meselelerine bağışlanğan matbuat konferentsiyasında iştirak ettiler.

Matbuat konferentsiyası çerçivesinde ”Qırım Muhtar Cumhuriyeti ve Aqyar şeeri vaqtınca işğal etilgeni munasebetinen devlet siyasetiniñ aktual yönelmeleri” serlevalı umumiy vesiqa taqdim etildi, işbu vesiqa yekâne resmiy ıstılaatnı (terminologiyanı) ve vatandaşlıq, maküm etilgen şahıslarnı qorçalav, temel Qırım halqı qırımtatarlarnı qorçalav, qanunsız işğalci ”akimiyet organlarını” belgilev, Qırımnı suv ile temin etüv meselesinenen bağlı mevam, sanktsiyalar siyasetine munasebet kibi eñ belli meselelernen bağlı mevamnı beyan ete.

Vaqtınca işğal etilgen topraqlarğa, ıstılaatqa dair yanaşuvnı şekillendirüv, vaqtınca işğal etilgen topraqlarğa nisbeten devlet faaliyetiniñ normativ-uquqiy esasları kibi malümatlar yer alıp, vaqtınca işğal etilgen Qırım MC ve Aqyar şeeri topraqları meselelerine siyaset boyunca umumiy vesiqanı taqdım etüv – bu yalıñız metinni muzakere etüv degil de, Temsilcilik, Ükümet ve Parlament arasındaki işbirlikni numayış etüv, Ukraina topraq bütünligini ğayrıdan tiklenmesi ve ayrı topraqlarnıñ ğayrıdan integratsiya etilmesi oğrundaki areketlerni birleştirüvdir. İşbu vesiqanıñ akimiyet organlarnıñ kündelik faaliyetlerinde işletilmesi ve işğalden azat etüv meselesinde Ukraina mevamınıñ küçlenmesi içün ”yekâne sesniñ” peyda olması içün qolumızdan kelgenini yapacaqmız. Öz tarafımızdan talap etilgende işbu vesiqanı yañılatmağa, içine yañı malümatlar qoşmağa azırmız ki, silâlı istilâ ile bağı olğan iç bir mevzu devlet diqqattından tış qalmasın. Asılında vaqtınca işğal etilgen Qırım MC ve Aqyar şeerine dair umumiy siyasetni şekillendirüv, Ukraina çoqtan berli muhtaç olğan bir adisedir, – dep qayd etti öz çıqışında Ukraina Prezidentiniñ Qırım MC Daimiy Temsilcisi Anton Korıneviç.

Ukraina Vitse-Baş Naziri Oleksiy Reznikov ise öz nevbette icra akimiyetniñ bütün merkeziy organları cemaatnen birlikte çalışmaq kerek olğanını qayd etti.

”Qırım ile Aqyarnı işğalden azat etmek oğrundaki Ukraina akmiyetiniñ ve cemaat teşkilâtlarınıñ areketleri semereli olmaları içün bir manalı meydanda ve sıqı munasebette çalışmalımız. Bügün taqdim etilgen vesiqanıñ maqsadı – bütün meraqlanğan müessiseler ”bir saifede bulunsın” – ağımdaki vaziyetni körsin ve aynı ıstılalarnı qullansınlar. Bu saada icra akimiyet organları qullansın dep yollanılacaq birinci vesiqadır. Devlet siyaseti işğalden azat etüv ve ğayrıdan integratsiya etüv yönelişlerinde muntazam şekilde çalışmasını temin etmelimiz. İntegratsiya Nazirligi, mütenasip Parlament Komiteti ile Temsilcilik al-azırda bu yönelişte faal şekilde çalışqanları içün işdeşlerime minnetdarlığımnı bildirem. Çünki biz çoqtan berli çezilmesini beklegen ve yalıñız beraberlikte çezile bilecek meselelerge keçmektemiz. Sanktsiyalar siyasetini mükemmelleştirüv, işğalci devlet tarafından bozulğan menfaat ile aqlarnı milliy ve halqara mahkemelerde qorçalanmasını uyğunlaştıruv, keçici devirde adliye tertibatını amelge keçirüv, Qırımnı işğalden azat etmek maqsadınen yüksek seviyede halqara platformanı teşkil etüv ve Qırım siyasiy mabuslarını azat etüv aqqında söz yürsetilmektedir. Eminim ki, bularnıñ episini yapa bilirmiz”, – dep qayd etti Ukraina Vitse-Baş Naziri Oleksiy Reznikov.

Taqdim etüvniñ müim qısımlarından biri – akimiyetniñ qanun yaratıcı organını, yani Ukraina Yuqarı Şurasını celp etüvdir.

”Bütün akimiyet organlarnıñ ğayretlerini birleştirmegence, işğal etilgen topraqlarnıñ işğalden azat etilüvini ve ğayrıdan integratsiya etilüvini muzakere etip olamaycağımıznı mütenasip parlament Komitetinde çalışmağa başlağanımızdan berli tekrarlayım. Bu işbirlikniñ tasdıqı, vaqtınca Qırım işğaline dair aktual yolköstergiçlerge umumiy nazar noqtasıdır. Bizim içün bularnıñ episi tek söz degil, misal olaraq, keçken afta biz vaqtınca işğal etilgen Qırım topraqlarında bala doğuvı ya da bir de bir şahısnıñ ölüm adisesini mahkemeden tış memuriy qayd etüv usulı içün uquqiy temel teşkil etecek qanun leyhalarını qayd ettik. Bu qanun leyhasını Temsilcilik, ğayrıdan integratsiya etüv Nazirligi ve cemaat teşkilâtları beraberlikte azırladılar. Em vaqtınca işğal etilgen Qırımda, em Donbasta insan aqlarını qorçalav meselelerinde Parlamentniñ kelecekte de Ükümetniñ işançlı ortağı olması müimdir”, – dep izaatladı Ukraina Yuqarı Şurası insan aqları boyunca Komitetiniñ reisi Dmıtro Lubinets.

Qullanmanı https://bit.ly/2D6cBz7  adresi boyunca, ya da QR-kod vastasınen közden keçirip yükley bilirsiñiz.