Bugün Kıyiv şeerinde keçirilgen Qırım platformasınıñ qurulış Sammitinde 46 çetel devlet ve halqara teşkilâtnıñ eyetleri iştirak ete

Qırım platforması Ukraina tarafından teşkil etilip, devam etken Qırım işğaline halqara qıymet kesüvniñ semereligini arttıruvnı, artqan telükelerge cevap berüvni, Rusiye Federatsiyasına halqara basqını arttıruvnı, insan aqlarınıñ bozuluvlarınıñ ögüni aluvnı, qurbanlarnı qorçalavnı ve eñ esası – Qırım Muhtar Cumhuriyeti ile Aqyar şeeriniñ barışıq yolunen işğalden azat etilüvini maqsat etip qoyğan halqara konsultativ-yönetici formattır. Bu, işğal etilgen Qırım üzerinde Ukraina egemenliginiñ ğayrıdan tiklenmesi yolunda birinci adımdır.

”Bugün biz Qırım platformasınıñ beyannamesini qabul etemiz. Vesiqa qoşulmağa istegenler içün açıq olıp, umumiy faaliyetimiz içün qaviy siyasiy temel quracaqtır. Beyannamede biz Rusiye Federatsiyasınıñ qanunsız ve tecavuziy areketlerine açıqtan qıymet kesemiz, Qırım işğalden azat etilgenine qadar Qırımnı ilhaq etüv teşebbüsiniñ tanımamazlığı siyasetini devam etmege azır olğanımıznı tasdıqlaymız”, – dep qayd etti çıqışında Ukraina Prezidenti Volodımır Zelenskıy.

Qırım platformasınıñ içki treki Ukraina Prezidentiniñ Qırım Muhtar Cumhuriyetindeki Temsilciliginiñ temelinde ayri ve daimiy şekilde faaliyetini yürsetip, Ukraina devlet akimiyet organlarını, ecnebiy devletlerni, halqara teşkilâtlarnı ve Qırımda yaşağan Ukraina vatandaşlarını yönetmek ve aralarında bağ tutmaq maqsadınen devam etecek.

”Biz bu Sammitni, tek adı olsun dep keçirmeymiz. Qırım mevzusı halqara kün terbibinden kelecek yedi yıl devamında da yoq olmamalı. Onıñ içün biz, endiden başlap, ameliy faaliyetnen ve pek muayyen meseleler etrafında ğayretlerimizniñ yönetilüvinen oğraşmalımız. Faaliyetimizge qol tutmaq içün Qırım platforması Ofisi meydanğa ketirilidi. O, endi çalışmağa başladı ve men sizge bugün onıñ faaliyetini taqdim eterim”, – dep qoştı devlet Başlığı.

Ofisniñ esas vazifeleri arasında Qırım platformasınıñ faaliyeti çerçivesinde amelge keçirilgen leyha ve tedbirlerge ekspert, konsultativ, haber ve başqa qol tutuvnı berüvdir.

Qoşma vazifeler:

– Vaqtınca işğal etilgen Qırım Muhtar Cumhuriyeti ve Aqyar şeeri topraqlarını işğalden azat etüv ve ğayrıdan integratsiya etüv strategiyasınıñ ayrı tedbirlerni amelge keçirüv;
– vaqtınca işğal etilgen Qırımdaki vaziyetni nezaret etüv ve talil etüv;
– Ukraina devlet akimiyeti organlarına teklifler ve çezüvler taqdim etüv;
– Qırımdan kelip çıqqan Ukraina vatandaşlarınen bağ tutuv;
– (Ukraina çetel işler Nazirliginen beraberlikte) halqara ortaqlarımıznen çalışuv.

Qırım platforması içki trekiniñ faaliyeti çerçivesinde Kıyivdeki ”Qırım habı” vazifesini becergen ofisniñ binası avuştırılğan çeşit türlü Qırım akimiyet organlarınıñ, Ekspertler ağı azalarınıñ ğayretlerini birleştirüv, beraberlikte vatandaşlarnı qabul etüv, yerli ve halqara ekspertlerniñ iştiragi ile Qırımnı işğalden azat etüv ve ğayrıdan integratsiya etüvge bağışlanğan tedbirlerni keçirüv içün hızmet etecektir.

Qırım platformasınıñ qurulış Sammitine qoşulıp, Ukrainanıñ egemenligini ve topraq bütünligini ğayrıdan tiklev oğrundaki faaliyetimizge qol tutqan er keske minnetdarlığımıznı bildiremiz.