Qırımlılar içün karantin aqqında müim malümatlar. Eñ sıq rast kelgen suallerge cevaplar

 

 1. Karantin ne sebepten başlana?

Ukraina Nazirler Şurası 2020 senesi saban ayı 11 künü qabul etken 211 sanlı qararğa binaen, karantin Ukraina topraqlarında COVİD-19 koronavirusınıñ darqatılmasına qarşılıq kösterüv maqsadınen ilân etildi.

 1. Karantin ne vaqıtqace devam etecek?

Ukraina Nazirler Şurası 2020 senesi saban ayı 11 künü qabul etken 211 sanlı qararğa binaen, karantin 2020 senesi saban ayı 12-den başlap, çiçek (aprel) ayı 3-ce devam etecek.

 1. Karantin deviri devamında neler yasaq etile?

(devamını oqumaq içün, başlıqqa basıñız)

Saban ayı 18-den çiçek ayı 3-ne qadar aşağıdaki faaliyet yasaq etile:

 • devletimizniñ bütün topraqlarında avtomobil vastasınen şeer ile köyler arası, şeerler arası, vilâyet içi, vilâyetler arası muntazam ve tesadüfiy şekilde yapılğan sefeler vastasınen yolcu taşuvlar;
 • muntazam şekilde şeer içi seferlerni yapğan tramvay, trolleybus, avtomobil, avtobus naqliyat vastalarında aynı vaqıtta 10-dan ziyade adamnı taşuv;
 • Kıyiv, Harkiv ve Dnipro şeerlerinde metro vastasınen yolcu taşuvları;
 • saban ayı 17-den başlap, 10-dan ziyade insannı bir arada toplağan bütün kütleviy (medeniy, eğlenceli, sportiv, içtimaiy, diniy, reklama ve diger) tedbirlerniñ keçirilüvi. Yalıñız devlet akimiyeti organlarınıñ ve öz-özüni idare etüv organlarınıñ faaliyetini temin etüv içün zarur olğan tedbirlerniñ keçirilüvi mümkündir;
 • saban ayı 17-den başlap, cemaat yemekhaneleri (kafeler, restoranlar), ticariy-eglence merkezleri, diger eglence müessiseleri, sağlıq merkezleri, medeniy merkezler öz faaliyetini vaqtınca toqtatmalı;
 • (Ukraina Nazirler Şurası 14.03.2020 qabul etken ve saban ayı 18 künü deñişmeler kirsetken 291-р sanlı qararğa binaen) çiçek ayı 3-nece vaqtınca işğal etilgen Qırım Muhtar Cumhuriyeti ve Aqyar şeeri ile memuriy sıñırdaki kiriş-çıqış nezaret noqtalarınıñ faaliyetini toqtatıldı.

Vaqtınca işğal etilgen Qırım MC ile sıñırda yerleşken KÇNN-dan keçüv hususiyetleri 7-14 sanlı maddelerde tarif etile.

 1. Erzaq tükânları, ilâçhaneler, yaqıt qoyuv stantsiyaları, banklar çalışacaqmı?

Erzaq, yaqarlıq, temzilik vastaları, tedaviylev vastaları ile tıbbiy malzemeler satıla bile. Bundan ğayrı, bank ve sigorta faaliyetlerini yürsetmege mümkündir. Bunınen beraber, mütenasip hadimleriniñ şahsiy qorçalav vastalarınen teminlenmesi şartı ile sımarışlarını müşterileriniñ evlerine ketirgen cemaat yemekhaneleri faaliyetlerini devam ete bile.

 1. Hastahanelerde ameliyatlar keçirilecekmi?

Sağlıq saqlav nazirligine acele ve sıqlet ameliyatlardan ğayrı bütün planlaştırılğan ameliyatlarnı ve hastalarnıñ planlaştırılğan şekilde hastahanelerde yerleştirilüvini vaqtınca toqtatmağa avale etildi. Tıbbiy müessiseler infektsion hastalığına oğrap, ağır alda bulunğan hastalarnı tedaviylemege maksimal şekilde azırlanacaq.

 1. COVİD-19 koronavirusqa qarşılıq kösterüv olaraq nasıl tedaviylev vastaları qullanıla bile?

Al-azırda COVİD-19 koronavirus hastalığını tedaviylegen, ya da ögüni alğan ilâçlar yoq.

 1. COVİD-19 koronavirusı aqqında haberlerni nasıl resmiy menbalardan almaq mümkün?

Vaziyetke dair kerçek ve taze haberlerni aşağıdaki resmiy menbalardan almaq mümkündir:

 1. Qırım ile memuriy sıñırdaki KÇNN-nıñ faaliyeti toqtatılacaqmı?

Ukraina Nazirler Şurası 14.03.2020 qabul etken № 291-р sanlı qararğa binaen, 2020 senesi saban ayı 16 kününden başlap, çiçek ayı 3-nece vaqtınca işğal etilgen Qırım Muhtar Cumhuriyetine ve Aqyar şeerine kiriş-çıqış nezaretini yapqan noqtalarnıñ faaliyeti vaqtınca toqtatıla, Ukraina vatandaşları ve olarnıñ qoranta azaları yalıñız aşağıda añılğan vaziyetlerde keçirile bile.

Bundan ğayrı, Ukraina Nazirler Şurası 14.03.2020 qabul etken № 291-р sanlı qararğa saban ayı 18-de kirsetilgen deñişmelerge binaen, Ukrayna vatandaşlarınıñ vaqtınca işğal etilgen Qırım MC ve Aqyar şeerine kirişi/çıqışı olarnıñ insaniy ihtiyaçları esasında ve Vaqtınca işğal etilgen topraqlarnı ğayrıdan integratsiya etüv meseleleri boyunca Ukraina nazirligini haberdar etken Ukraina devlet sıñır hızmetiniñ qararına binaen mümkün ola bilir.

 1. Qırım Muhtar Cumhuriyetinde ya da Aqyar şeerinde resmiy şekilde yaşağan Ukraina vatandaşı ve onıñ qoranta azaları karantin devirinde vaqtınca işğal etilgen Qırım MC topraqlarına kire bilemi?

Ebet, amma tek bir kere, çünki (Ukraina Nazirler Şurası 14.03.2020 qabul etken № 291-р sanlı qararğa binaen) böyle şahıslar Qırım MC-ni tek karantin bitken soñ terk ete bile.

Aynı vaqıtta, Ukraina Nazirler Şurası 14.03.2020 qabul etken № 291-р sanlı qararğa saban ayı 18-de kirsetilgen deñişmelerge ve Ukraina devlet sıñır hızmetiniñ qararına binaen, insaniy ihtiyaçları olğan diger Ukraina vatandaşları karantin devirinde vaqtınca işğal etilgen Qırım MC-ni terk ete bile.

 1. Resmiy şekilde Qırım Muhtar Cumhuriyetinden ya da Aqyar şeerinden tış yaşağan Ukraina vatandaşı ve onıñ qoranta azaları karantin devirinde vaqtınca işğal etilgen Qırım MC topraqlarına kire bilemi?

Yoq, (Ukraina Nazirler Şurası 14.03.2020 qabul etken № 291-р sanlı qararğa binaen) böyle şahıslar vaqtınca işğal etilgen Qırım MC-ni yalıñız terk ete bile.

Aynı vaqıtta, Ukraina Nazirler Şurası 14.03.2020 qabul etken № 291-р sanlı qararğa saban ayı 18-de kirsetilgen deñişmelerge ve Ukraina devlet sıñır hızmetiniñ qararına binaen, insaniy ihtiyaçları olğan Ukraina vatandaşları karantin devirinde vaqtınca işğal etilgen Qırım MC-ne kire bile.

 1. Qırım Muhtar Cumhuriyetinde ya da Aqyar şeerinde resmiy şekilde yaşağan Ukraina vatandaşı ve onıñ qoranta azaları karantin devirinde vaqtınca işğal etilgen Qırım MC topraqlarına kete bilemi?

Yoq, (Ukraina Nazirler Şurası 14.03.2020 qabul etken № 291-р sanlı qararğa binaen) Qırım MC-ni yalıñız Qırım MC-den ya da Aqyar şeerinden tış yaşağan Ukraina vatandaşları terk ete bile.

Aynı vaqıtta, Ukraina Nazirler Şurası 14.03.2020 qabul etken № 291-р sanlı qararğa saban ayı 18-de kirsetilgen deñişmelerge ve Ukraina devlet sıñır hızmetiniñ qararına binaen, insaniy ihtiyaçları olğan diger Ukraina vatandaşları karantin devirinde vaqtınca işğal etilgen Qırım MC-ni terk ete bile.

 1. Resmiy şekilde Qırım Muhtar Cumhuriyetinden ya da Aqyar şeerinden tış yaşağan Ukraina vatandaşı ve onıñ qoranta azaları karantin devirinde vaqtınca işğal etilgen Qırım MC topraqlarını terk ete bilemi?

Ebet, amma (Ukraina Nazirler Şurası 14.03.2020 qabul etken № 291-р sanlı qararğa binaen) böyle şahıslar Qırım MC-ne tek karantin bitken soñ qayta bile.

Aynı vaqıtta, Ukraina Nazirler Şurası 14.03.2020 qabul etken № 291-р sanlı qararğa saban ayı 18-de kirsetilgen deñişmelerge ve Ukraina devlet sıñır hızmetiniñ qararına binaen, insaniy ihtiyaçları olğan Ukraina vatandaşları karantin devirinde vaqtınca işğal etilgen Qırım MC-ne\den kete bile.

 1. Asılında Qırım MC-de ya da Aqyar şeerinde yaşap, resmiy şekilde Ukrainanıñ diger regionında qayd etilgen şahıs vaqtınca işğal etilgen topraqlarğa (topraqlardan) kete bilemi?

Qırımdan kete bile. Qırımğa ise tek karantin bitken soñ kete bile.

Aynı vaqıtta, Ukraina Nazirler Şurası 14.03.2020 qabul etken № 291-р sanlı qararğa saban ayı 18-de kirsetilgen deñişmelerge ve Ukraina devlet sıñır hızmetiniñ qararına binaen, insaniy ihtiyaçları olğan Ukraina vatandaşları karantin devirinde vaqtınca işğal etilgen Qırım MC-ne\den kete bile.

 1. Ecnebiyler ya da vatandaşlıqları olmağan şahıslar karantin devirinde vaqtınca işğal etilgen Qırım MC-ni terk ete bilemi?

Ebet, amma (Ukraina Nazirler Şurası 14.03.2020 qabul etken № 291-р sanlı qararğa binaen) Vaqtınca işğal etilgen topraqlarnı ğayrıdan integratsiya etüv meseleleri boyunca Ukraina nazirliginden ruhset alğan soñ.

Şunı da qayd etmek kerekmiz ki, Ukraina Nazirler Şurası 04.0.2015 qabul etken № 367 sanlı qararğa binaen, ecnebiyler ya da vatandaşlıqları olmağan şahıslar vaqtınca işğal etilgen Qırım MC-ne pasport vesiqaları ve Devlet migratsiya hızmetiniñ yerli bölügi, ya da Devlet migratsiya hızmetiniñ Herson vilâyeti Novotroyitsk ya da Geniçesk rayonlarındaki bölügi tarafından berilgen mahsus ruhset esasında ukrain nezaret noqtasından keçip, kete bile.

Böyleliknen, işbu qararğa binaen, vaqtınca işğal etilgen Qırım MC-ne başqa yolnen kelgen ecnebiyler ya da vatandaşlıqları olmağan şahıslar içün vaqtınca işğal etilgen Qırım MC-den qıta Ukrainağa keçüv yasaq etile. Neticede, böyle şahıs içün karantin devirinde Qırım MC-ni terk etüv imkânsızdır.

 1. Resmiy şekilde Qırım Muhtar Cumhuriyetinde ya da Aqyar şeerinde yaşağan Ukraina vatandaşınıñ ecnebiy ömür arqadaşı karantin devirinde vaqtınca işğal etilgen Qırım MC-ne kire bilemi?

Ebet, (Ukraina Nazirler Şurası 14.03.2020 qabul etken № 291-р sanlı qararğa binaen) mütenasip yerde yaşağan Ukraina vatandaşınıñ qoranta azası olaraq kire bile.

Şunı da qayd etmek kerekmiz ki, Ukraina Nazirler Şurası 04.0.2015 qabul etken № 367 sanlı qararğa binaen, çetel vatandaşları ya da vatandaşlıqları olmağan şahıslar vaqtınca işğal etilgen Qırım MC-ne pasport vesiqaları ve Devlet migratsiya hızmetiniñ yerli bölügi, ya da Devlet migratsiya hızmetiniñ Herson vilâyeti Novotroyitsk ya da Geniçesk rayonlarındaki bölügi tarafından berilgen mahsus ruhset esasında ukrain nezaret noqtasından keçip, kete bile.

Böyleliknen, ecnebiyler ve vatandaşlığı olmağan şahıslar vaqtınca işğal etilgen Qırım MC-ni ziyaret etmek içün karantin vaqıtında da ruhset almalılar.

 1. Avtomobil vastasınen muntazam ve tesadüfiy şekilde yapılğan şeer ile köyler arası, şeerler arası, vilâyet içi, vilâyetler arası yolcu taşuvlar, demiryol vastasınen bütün içki (şeer ile köyler arası, şeerler arası, vilâyet içi, vilâyetler arası) taşuvlar teşkil etilemi?

Qırım Muhtar Cumhuriyeti ve Aqyar şeeri vaqtınca işğal etilgeni sebebinden, işğal etilgen topraqlar ile demiryol, avtobus ve uçaq vastasınen naqliyat toqtatıldı.

Ukraina Nazirler Şurası öz qararınen saban ayı 18-den çiçek ayı 3-nece bütün Ukraina topraqlarında şeerler arası, vilâyetler arası demiryol, avtobus ve uçaq vastasınen naqliyatnı yasaq etti.

Böyleliknen, şimdilik tek yengil maşnalarnen qatnamaq münkün.

 1. İçtimaiy hızmetler karantin sebebinden planlaştırılğan şekilde mesken şaraitlerni teşkermeycegi içün yanğız analarğa yapılğan tölevler toqtatılmazmı?

Yoq, karantin deviri devamında ve karantin bitken soñ daa 30 kün devamında böyle areket yasaq etile, teşkerüv karantin bitken soñ keçirilecektir.

(«Maqsadı Ukraina topraqlarında (COVİD-19) koronavirus hastalığınıñ peyda olıp darqaluvına qarşılıq kösterüv olğan Ukraina qanuniy senetlerine deñişmeler kirsetüv aqqında» 530-IX sanlı Ukraina Qanunı).