TEMSİLCİLİKNİÑ FAALİYETİNDE ESAS YÖNELİŞLER

Temsilcilikniñ kündelik faaliyeti ‘‘Ukrainanıñ vaqtınca işğal etilgen topraqlarında uquqiy tertip ve vatandaşlarnıñ aq-uqularını ve serbestliklerini temin etüv aqqında’’ ve «‘‘Qırım’’ serbest iqtisadiy zonanı teşkil etüv ve Ukrainanıñ vaqtınca işğal etilgen topraqlarında iqtisadiy faaliyetniñ hususiyetleri aqqında» Ukraina qanunlarınıñ, em de «‘‘Ukraina-2020’’ turğun inkişaf strategiyası aqqında» ve ‘‘İnsan aqları saasında milliy strategiyanı qabul etüv aqqında’’ Ukraina Prezidenti Fermanlarınıñ ve vaqtınca işğal etilgen Qırım yarımadasında yaşağan ealiniñ meselelerini çezüv ile bağlı olğan başqa qanuniy ve normativ senetlerniñ yerine ketirilüvi ile bağlıdır.

Qırım Muhtar Cumhuriyetinde cemaat-siyasiy ve içtimaiy-iqtisadiy vaziyetniñ aktual inkişaf hususiyetlerini diqqatqa alğan Temsilcilikniñ esas areketleri Ukraina devlet siyasetiniñ gumanitar, içtimaiy ve iqtisadiy taraflarını işbu ilk nevbetteki yönelişlerde amelge keçirilüvine bağışlana:

 

  1. Vaqtınca işğal etilgen topraqlarda yaşamağa devam etken Ukraina vatandaşlarınıñ, ya da memleket içinde mecburen köçken şahıslarnıñ içtimaiy, siyasiy, tasil-medeniy ve maaliy aq-uquqlarını temin etüvnen bağlı meselelerni çezüv, bu cümleden, adliy-tevsiyeviy yardımnı berüv.
  2. Ukraina Prezidentiniñ teşebbüslerine haber-talil ceetten qol tutuv, Temsilcilikniñ Internette saifesinde kündelik şekilde haberlerni yerleştirüv vastasınen Ukraina içki ve tışqı devlet siyasetniñ aktual yönelişlerini aydınlatuv, vaqtınca işğal etilgen topraqlarda yaşağanlarnıñ meseleleri aqqında haberdar etüv, halqara ve milliy cemaat teşkilâtlarınıñ vekillerinen körüşüvlerni keçirüv, televizion yayınlarnı teşkil etüv, Qırım yarımadasınıñ sakinleri ile elektronik bağlanma vastaları yardımınen munasebette bulunuv.
  3. Aq-uquqlarını mahkemede qorçalav imkânları ve böyle meselelerni zemaneviy çezüv yolları aqqında Qırımnıñ sakinlerini ve vaqtınca memleket içinde köçken şahıslarnı haberdar etüv, hocalıq faaliyetinen oğraşqanlarğa faaliyetlerini ğayrıdan resmiyleştirüv, nasıldır imtiyazlarnı aluv, ya da faaliyetini Qırım topraqlarında kerçekleştirüv, mülkiyetni ğayrıdan qaydtan keçirüv ve qanuniy şekilde mülküyetni kelecekte yabancılaştıruv aqqında haberdar etüv.
  4. Qırım Muhtar Cumhuriyetinde içtimaiy-iqtisadiy ve cemaat-siyasiy vaziyetni ve vaqtınca-işğalci akimiyet tarafından insan aqlarına riayet etüvni, yarımadanıñ ealisinde cemaat-siyasiy ve psihologik keyfleriniñ deñişüvlerini daimiy şekilde közetüv.
  5. Qırım ealisniñ gumanitar, siyasiy, içtimaiy-iqtisadiy menfaatlarını qorçalav, esas aq-uquqlarını ve serbestliklerini temin etüvnen bağlı devlet qararları boyunca tekliflerni ve leyhalarnı azırlav.
  6. Merkeziy icra akimiyet organları, öz-özüni idare etüv organları, Ukraina adliye Nazirligi, Ukraina içtimaiy siyaset Nazirligi, Ukraina içki işler Nazirligi, Ukraina devlet bergi hızmeti, Ukraina devlet migratsiya hızmeti, Ukraina Devlet qayd etüv hızmeti, Ukraina devlet penitentsiar hızmeti, Ukraina topraq menbaları boyunca devlet Agentligi, olarnıñ territorial bölükleri, em de vilâyetlerde devlet memuriyetleri ve yerli şuralarnıñ icra komitetleri ile daimiy munasebette bulunuv.

 

 

  1. Vaqtınca işğal şaraitlerinde Ukraina vatandaşlarını qanuniy şekilde qorçalav imkânlarını araştıruv oğrunda akimiyet organlarnıñ ve cemaatnıñ areketlerini cemaatnıñ ve qırımtatar halqınıñ vekillerinen işbirlik yolunen birleştirüv ve yönetüv, em de konferentsiya, tögerek masa ve cemaat ya da mütehassıslar içün keçirilgen başqa muim ilmiy-ameliy tedbirler kibi fursatlardan faydalanuv.

8. İş forumlarında, sergilerde, ya da başqa medeniy tedbirlerde iştirak etüv vastasınen qıta Ukrainada yaşağanlar ve Qırımnıñ sakinleri arasında iqtisadiy, maaliy, içtimaiy, informatsion ve medeniy alâqalarnıñ quruluvına qol tutuv.