Ukraina Prezidentiniñ Qırım Muhtar Cumhuriyetindeki Temsilciligi bugün 29 yaşını toldura

Ukraina Prezidenti Volodımır Zelenskıy bu müessiseniñ vazifesine yanaşuvnı deñiştirgen soñ, Temsilcilik vaqtınca işğal etilgen Qırım MC ve Aqyar şeeri topraqlarını qaytaruv ceryanında daa faal şekilde iştirak etip başladı, dep qayd ete Prezidentniñ Daimiy Temsilcisi Anton Korınevıç.

1992 senesi ilk qış ayınıñ 17-de Ukraina Yuqarı Şurası ”Ukraina Prezidentiniñ Qırım Cumhuriyetindeki Temsilciligi aqqında” 2875-XII sanlı qanunını qabul etken edi. Bu qanun qabul etilgen kün, Temsilcilikni teşkil etüv künü olaraq qayd etilmege başladı. Böyleliknen tarihiy ceetten müim faaliyetniñ ilk adımları başlanğan edi.

2014 senesiniñ baarinde Qırım yarımadası Rusiye Federatsiyası tarafından vaqtınca işğal etilgen soñ, Ukraina Prezidentiniñ Qırım Muhtar Cumhuriyetindeki Temsilciligi faaliyetini yarımadadan uzaq olmağan yerde – Herson şeerinde ğayrıdan tiklegen edi. RF tarafından insan aqlarınıñ kütleviy şekilde bozulğanını ve işğalden azat etüv ve ğayrıdan integratsiya etüv siyasetini inkişaf ettirüvniñ müimligini diqqatqa alıp, 2019 senesi Devlet başlığı, boynuna bir sıra strategik meselelerni alğan Temsilcilikniñ ofisini Kıyiv şeerinde açmağa qarar etti, Herson şeerindeki ofis ise taktik meselelerni çezmege ve vatandaşlarnıñ muracaatlarınen çalışmağa devam etti.

2019 senesi Volodımır Zelenskıy Anton Korınevıçnı Ukraina Prezidentiniñ Qırım MC-deki Daimiy Temsilcisi vazifesine tayin etti, onıñ muavinleri vazifesini Darya Svırıdova ve Tamila Taşeva becermege başladılar.

2021 senesi saban ayınıñ 11-nde Ukraina Prezidenti Volodımır Zelenskıy öz fermanı ile Ukraina milliy havfsızlıq ve mudafaa şurasınıñ «Vaqtınca işğal etilgen Qırım Muhtar Cumhuriyeti ve Aqyar şeeri topraqlarını işğalden azat etüv ve ğayrıdan integratsiya etüvge dair devlet strategiyası aqqında» qararını amelge keçirdi, işbu Strategiya üzerinde yañılanğan Temsilcilik taqımı da faal çalışqan edi. 2021 senesi çiçek ayınıñ 13-de ise Ukraina Prezidenti ”Ukraina Prezdentiniñ Qırım Muhtar Cumhuriyetindeki Temsilciliginiñ ilk nevbetteki vazifeleri aqqında” 160/2021 sanlı Fermanını imzalap, işbu müessiseniñ vaqtınca işğal şaraitlerinde faaliyetine dair Strategiyanı ilk kere tasdıqladı.

Temsilcilik ortaqlarınen beraberlikte Qırımnı işğalden azat etüv ve ğayrıdan integratsiya etüv Strategiyasınıñ amelge keçirilmesini, keçici devirdeki adalet siyasetini meydanğa ketirilmesini maqsat etip qoyğan teşebbüsler, insan aqlarına riayet etüv, Ukrainanıñ topraq bütünligini ğayrıdan tiklev ve vaqtınca işğal etilgen topraqlarda yaşağan vatandaşlarımıznı qorçalav üzerinde çalışmaqtadır.

Temsilcilikniñ faaliyetindeki esas yönelişler:

  • vatandaşlarımız içün memuriy hızmetlerge irişimni qolaylaştıruv;
  • tıbbiy hızmetlerge irişimni temin etüv;
  • gençler içün ukrain tasiline irişimni temin etüv;
  • memuriy sıñırdan keçüv şaraitlerini eyileştirüv;
  • devlet müessiselerine işançnı doğuruv ve işanç seviyesini qaviyleştirüv;
  • insan aqlarınıñ bozuluvı adiselerini cedvelge aluv;
  • eñ ağır cinayetlerni işlegenlerge nisbeten mesüliyetniñ qaçınmamazlığını kefil etmek içün ceza qanuniyetini mükemmelleştirüv;
  • işğalge ve onıñ aqibetlerine alâqaları olğan şahıslarğa qarşı sanktiyalarnıñ qabul etilmesine teşviq etüv ve bir çoq başqa meseleler.

2020 senesi kiçik aynıñ 26-da Ukraina Prezidenti Volodımır Zelenskıy 58/2020 sanlı fermanı ile Ukrainada Qırım MC ve Aqyar şeeriniñ işğal etilüvine qarşılıq kösterüv kününi ilân etti. Bu müim kün er yıl qayd etilip, kerçekni ve adaletni temsil ete, çünki biz, vatandaşlarımıznıñ, RF propagandasına baqmadan, soñunace Qırımnıñ işğal etilmesine qarşılıq köstergenlerini hatırlamalımız.

Tamır halqlarnıñ, hususan qırımtatar halqınıñ aq-uquqlarını qorçalavğa ayrıca diqqat etile. 2021 senesi oraq ayınıñ 1-de Ukraina Yuqarı Şurası tarihiy adaletniñ tiklenmesini maqsat etip qoyğan ”Ukraina tamır halqları aqqında” 1616-IX sanlı qanunını qabul etti.

Temsilcilik taqımı vaqtınca işğal etilgen topraqları ğayrıdan integratsiya etüv boyunca Nazirlik, aq qorçalayıcı teşkilâtlarnıñ ekspertleri ile beraberlikte 2021 senesiniñ berim ayında Ukraina Prezidenti tarafından Ukraina Yuqarı Şurasına taqdim etilgen ”Ukrainağa qarşı silâlı istilâ sebebinden şahsiy serbestliklerinden marum etilgen şahıslarnı ve olarnıñ qoranta azalarını içtimaiy ve uquqiy ceetten qorçalav aqqında” qanun leyhasını azırlavda iştirak etti.

Temsilcilik Qırımnıñ işğalden azat etilmesine dair Devlet başlığınıñ esas teşebbüsini – ”Qırım platforması” halqara meydançıqnı başlatuvda iştirak etti. Arman ayınıñ 23-de 46 eyyet ve halqara teşkilâtnı toplağan teşebbüsniñ qurulış sammiti olıp keçti. Temsilcilikniñ terkibinde sammit künlerinde Kıyivniñ merkezinde Qırım platforması milliy ofisini açqan Qırım platformasınıñ faaliyetini temin etüv hızmeti meydanğa ketirildi.

Bugünde-bugün Temsilcilikte 34 taqım azası çalışmaqta, olarnıñ bir qısmı Qırımdan kelme vatandaşlardır. Olar içün işğalden azat etüv ve ğayrıdan integratsiya etüv evlerine qaytuv yolunda Qırım yarımadasınıñ qaytarıluvını maqsat etip qoyğan şahsiy çağruvdır.

”İhtisaslı taqımnı toplap, Qırım yarımadasınıñ keleceginen bağlı olğan muzakere etüvlerniñ er bir seviyesinde iştirak ete bilmek bizim içün pek müim edi. Temsilcilikniñ vazifelerine yanaşuvnıñ deñiştirilmesi ve Kıyivde faaliyetimizni temin etip, idareler arası işbirlikni quvetleştirgen kerçek bir ofisni açmaq imkâniyeti, Qırımnıñ qaytarıluvına dair izçen siyasetni şekillendirüv yolunda Ukraina Prezidenti tarafından atılğan müim bir adımdır. Temsiclik aqqındaki fermanğa kirsetilgen deñişmeler sayesinde, vaqtınca işğal etilgen Qırım MC ve Aqar şeeri topraqlarınıñ qaytarıluvınen bağlı ceryanlarda iştirak ete bilemiz ve birinci neticelerimizni numayış etmege endi azırmız”, – dep qayd etti Anton Korınevıç.

O, Ukraina Prezidentiniñ Qırım MC-deki Temsilciligi mıtlaqa öz qapılarını Aqmescit şeerinde açacağında eminligini bildirdi.

”29 yıldönüm, hulâsa çıqartacaq, ğalebelernen paylaştıracaq ve Qırımnı işğalden azat etüv ve ğayrıdan integratsiya etüv yolunda faaliyetimizni devam ettirecek vaqıttır. Vaqtınca işğal etilgen topraqlarda qanuniy tertipni ğayrıdan tiklev, Qırımda er bir vatandaşımızğa insan aqlarını ve serbestliklerini qaytaruv oğrunda çalışamız”, – dep yekün çekti Devlet başlığınıñ daimiy temsilcisi.

Temsilcilikniñ Aqmescit şeeride öz qapılarını ille ğayrıdan açacağını bilemiz!