Ukrainanıñ vaqtınca işğal etilgen topraqlarında devlet tili işletilüviniñ sıñırlanuvınen bağlı esabatnı taqdim etüv esnasında Ukraina Prezidentiniñ Qırım MC-deki Daimiy Temsilcisiniñ muavini Tamila Taşeva Qırım yarımadasınıñ topraqlarında qırımtatar ve ukrain tillerini yoq etmege tırışqan işğalciniñ siyasetine qarşılıq kösterüv olaraq keçirile bilecek aşağındaki tedbirlerni qayd etti:

📌 Vaqtınca işğal etilgen topraqlarda balalarnı arbiyleştirüv ve olarnıñ milliy kimliklerini deñiştirüv içün mesüliyetli olğan şahıslarnı mesüliyetke çeküv ceryanını faalleştirüv – keçenlerde Temsilcilik bu kibi cinayetçilerden ibaret olğan cedvelni taqdim etken edi;
📌 Halqara ortaqlarımıznı işğalci devletniñ mütenasip areketleri aqqında muntazam sürette haberdar etüv, mütenasip malümatlarnıñ mevcüdiyetini ve olarnıñ halqara teşkilâtlarnıñ esas vesiqalarında aydınlatılmasını temin etüv;
📌 Halqara nezaret etici teşkilâtları (şu cümleden, Avropada Havfsızlıq ve İşbirlik Teşkilâtınıñ Ukrainadaki Mahsus nezaret etici missiyası, Birleşken Milletler teşkilâtınıñ Ukrainadaki insan aqları boyunca Nezaret etici missiyası, Birleşken Milletler teşkilâtınıñ Yuqarı komissarı İdaresi) vekilleriniñ vaqtınca işğal etilgen Qırım Muhtar Cumhuriyeti ve Aqyar şeeri topraqlarına irişimlerini temin etmek maqsadınen işğalci devletke siyasiy-diplomatik basqını arttıruv;

📌 Vaqtınca işğal etilgen Qırım Muhtar Cumhuriyeti ve Aqyar şeeri topraqlarında Ukraina vatandaşlarınıñ milliy kimliklerini qorçalamaq ve hususan ana tilini qullanmaq aqlarından marum etüv adiselerini qayd etmek maqsadınen devlet akimiyeti organlarınıñ cemaat teşkilâtlarınen sıqı işbirlikte çalışmalarını temin etüv;
📌 Vaqtınca işğal etilgen Qırım Muhtar Cumhuriyeti ve Aqyar şeeri topraqlarında Ukraina vatandaşlarını (ukrain ve qırımtatar) ana tillerinde tasil almaq ve milliy kimliklerini qorçalamaq aqlarından marum etüvge alâqaları olğan fizikiy ve uquqiy şahıslarğa qarşı milliy ve halqara iqtisadiy ve başqa sıñırlayıcı tedbirlerni (sanktsiyalarnı) qullanuv;
📌 Vaqtınca işğal etilgen Qırım Muhtar Cumhuriyeti ve Aqyar şeeri topraqlarında yaşağan Ukraina vatandaşları içün Ukraina ükümeti tarafından nezaret etilgen topraqlardaki tasil müessiselerinde tasil aluvğa irişim şartlarını muntazam ve ertaraflama şekilde eyileştirüv, uzaqtan tasil aluv imkânlarını inkişaf ettirüv ve vaqtınca işğal etilgen topraqlarda yaşap, Ukraina ükümeti tarafından nezaret etilgen topraqlardaki oquv yurtlarına kirmege niyetlengen abituriyentler içün vesiqalarını uzaqtan (distantsion şekilde) tapşıruv usulını eyileştirüv;
📌 Vaqtınca işğal etilgen topraqlarda yaşağan istidatlı balalarğa yardım etüvni maqsat etip qoyğan devlet programmalarını (ya da gant yardımınen leyhalarnı) yaratuv yolunen vaqtınca işğal etilgen topraqlarda yaşağan istidatlı balalarnı ve gençlerni ukrain cemiyetine içtimaiy-psihologik ceetten integratsiya etüv ceryanlarına qol tutuv, mütenasip vatandaşlarnıñ içtimaiy areketligini kenişletüv;
📌 Mütenasip infraterkipni azırlap, kelecek 10 yıl devamında qırımtatar tilini inkişaf etüvge dair strategiyanı qabul etüv

”Vaqtınca işğal etilgen Ukraina topraqlarında devlet tili qullanılmasınıñ sıñırlanılmasına dair” közetüv Devlet tilini qorçalav boyunca vekâletli tarafından Ukraina Prezidentiniñ Qırım MC-deki Daimiy Temsilci, Qırım ukrainalılarınıñ Krayova şurası (KRUK), “Azatlıq boşluğı” göñülliler areketi ve Ukrainanıñ vaqtınca işğal etilgen topraqlarında vatandaşlarnıñ insan aqlarına riayet etüvni nezaret etken cemaat ve aq qorçalayıcı teşkilâtları ile işbirlik neticesinde azırlandı.

 

”Vaqtınca işğal etilgen Ukraina topraqlarında devlet tili qullanılmasınıñ sıñırlanılmasına dair” közetüv