İşğalci akimiyet Qırımda aq qorçalayıcılarnı taqip etmege devam ete

2019 senesi qara qış (yanvar) ayı 10 künü altı ukrain aq-uquq qorçalav cemaat teşkilâtları vaqtınca işğal etilgen Qırımda abulqatlarnıñ ve aq qorçalayıcılarnıñ taqip etilüvi boyunca Beyanat yaptılar.

Beyanatta aq qorçalayıcılar vaqtınca işğal etilgen Qırımda abulqatlarnıñ ve aq qorçalayıcılarnıñ taqip etilüvini ve bu cümleden Rusiye adliye Nazirliginiñ abulqat Emil Qurbedinovnı sözde ”Qırım merkeziy abulqatlar kollegiyasından” çıqarmaq talabını takbih ettiler.

Vesiqanıñ müellifleri halqara gumanitar uquqnu bozğan Rusiye Federatsiyasınıñ akimiyetinden aq qorçalayıcılarnıñ ve abulqatlarnıñ zenaat faaliyetine qarışmaqnı ve olarnı taqip etüvni, em de vaqtınca işğal etilgen topraqlarda şahıslarnıñ cemaat, abulqat ve aq-uquq qorçalav faaliyetleri içün olarnı taqip etüv maqsadınen rusiye ”ekrstremistik ve terroristik faaliyetlerge qarşı qanuniyetniñ” işletilüvini deral toqtatmağa çağıralar.

Tolu metini İnsan aqları boyunca Ukraina Helsinki birliginiñ İnternet saifesinde neşir etilgen beyanatta aq-uquq qorçalayıcıları dünya cemiyetini Qırımdaki abulqatlarnıñ ve ”Qırım birdemligi” faalcileriniñ taqip etilüvi içün şahsiy sanktsiyalarnı qabul etmege çağıralar.