Prezident: Qırımnı ve Donbasnı ğayrıdan integratsiya etüv boyunca devlet siyaseti şeffaflıq, fikir birligi, kerçeklik ve qararlarnı yerine ketirüvden ibaret olmalı

Ukraina şarqındaki beş yıllıq cenkten soñ niayet Donbasnı ve Qırımnı ğayrıdan integratsiya etüv boyunca havfsız strategiya peyda olmalı. O, mıtlaqa dört qısımdan ibaret olmalı. Bu aqta Ukraina Prezidenti Volodımır Zelenskiy Mariupoldeki ”Birlik forumınıñ” açıluvında çıqışta bulunğan arada ilân etti.

Devlet başlığı bu strategiyanıñ qısımları forumda taqdim etilecegini ve muzakerege muhtaç olğanını qayd etti “Prezident: Qırımnı ve Donbasnı ğayrıdan integratsiya etüv boyunca devlet siyaseti şeffaflıq, fikir birligi, kerçeklik ve qararlarnı yerine ketirüvden ibaret olmalı”


Donbas ve Qırım mevzusında Ukrainanıñ haberler saası bügünde-bügün feyk, manipulâtsiya ve tecavuz ile tolu – Prezident

Prezident Volodımır Zelenskiy Donbas ve Qırım meselelerinde ukrain akimiyetiniñ esas vazifeleri, diplomatiyadan ğayrı, haber ve gumanitar siyasetnen bağlı olğanını qayd etti.

”Bu siyasetler bir-birinden ayırılmaylar. Aqıqat KÇNN sıñırlarından tış farqlı olsa, Ukrainada ne qadar yahşı olğanı aqqında laflarnıñ faydası yoq. Olıp keçken bir-de-bir yahşılıqlar aqqında vatandaşlarımıznıñ haberleri olmasa ve, neticede, olar bu yahşılıqlarnen faydalanıp olamasalar, bu yahşılıqlarnıñ da emiyeti yoq,” – Donetsk vilâyetiniñ Mariupol şeerinde keçirilgen ”Birlik forumında” çıqışta bulunır eken, dep qayd etti devletniñ başlığı “Donbas ve Qırım mevzusında Ukrainanıñ haberler saası bügünde-bügün feyk, manipulâtsiya ve tecavuz ile tolu – Prezident”


Volodımır Zelenskiy: ”Bütün ukrain topraqlarını qaytaruv bizim esas vazifemizdir ve bunı yalıñız diplomatik yolnen yapmaq mümkün”

Mariupoldeki ”RE:think. Invest in Ukraine” forumında çıqışta bulunır eken, Ukraina Prezidenti Volodımır Zelenskiy şarqta cenkni toqtatuv ve bütün ukrain topraqlarını qaytaruv onıñ esas vazifesi olğanını qayd etti.

”Bunı yalıñız diplomatik yolnen yapmaq mümkün. Bunıñ içün ise Ukraina küçlü mevamğa ve qol tutuvğa saip olmalı. Ürmet etilgen ve fikiri diqqatqa alınğan bir devlet olmalı. İnkişaf etken, mustaqil ve muvafaqiyetli olmalı”, – dep qayd etti Prezident.

Volodımır Zelenskiyniñ fikirince, Ukraina böyle olmalı, ve bu maqsat ile o, siyasetke keldi.

”Bundan ğayrı, siz de bu sebepten bügün mındasıñız. Çünki Ukrainadaki tınçlıq Avropada havfsızlıq ile istiqrarnıñ kefaletidir, Ukrainanıñ muvafaqiyeti ise – siziñ muvafaqiyetiñizdir”, – forum iştirakçilerine muracaat eter eken, dep qayd etti Volodımır Zelenskiy.

Menba: https://www.president.gov.ua/news/ukrayina-povinna-mati-silnu-poziciyu-ta-pidtrimku-dlya-zaver-58053


Tamila Taşevanı Temsilcilikniñ taqımında qarşılaymız!

Tamila Taşeva Ukraina Prezidentiniñ Qırım Muhtar Cumhuriyetindeki Daimiy Temsilcisiniñ muavini vazifesine tayin etilgeni aqqında quvançnen haber etemiz.

Tamila Taşeva, 2014 senesinden berli BMT Qaçaqlar meseleleri boyunca Aqrusiyede, Moldovada ve Ukrainada Yuqarı Komisarı Temsilciliginiñ memleket içinde köçken şahıslarnı qorçalav boyunca leyhalarınıñ ortağı olğan ve yerine ketirgen ”QırımSOS” cemaat teşkilâtınıñ teşkilâtçısı ve idare başlığıdır.

O, aq qorçalav areketiniñ faalcisi ve yaş qırımtatar nesiliniñ liderlerinden biridir. Tamila Taşeva memleket içinde köçken şahıslarnıñ meselelerini çezüv, Qırımda insan aqları saasında vaziyet, aq qorçalav faaliyeti, içtimaiy saada ukrain qanuniyetini inkişaf etüv ve bu cümleden vaqtınca işğal etilgen topraqlarğa dair gumanitar uquq ile faal şekilde oğraşa.

Tamila hanım cemaatçılıq saasında büyük tecribege maliktir. Qırımnı ilhaq etmek ıntıluvlardan da evel Tamila Taşeva qırımtatar halqınıñ medeniyetini tanıtqan ve Ukrainada grajdanlıq cemiyetini inkişaf etken bir sıra medeniy, tasil ve içtimaiy leyhalarnı yerine ketirdi. Maydan vaqıtında Tamila Taşeva göñülli olaraq faaliyet kösterdi.

Tamila hanımğa Temsilcilikniñ faaliyetine öz issesini qoşmağa razı olğanı içün teşekkür etemiz ve Qırımnı qaytaruv içün küreşmege azır olğan, teşebbüsli ve tecribeli insanlarımız artqanına quvanamız.

”T. Taşeva Ukraina Prezidentiniñ Qırım Muhtar Cumhuriyetindeki Daimiy Temsilcisiniñ muavini vazifesine tayin etilgeni aqqında” UKRAİNA PREZİDENTİNİÑ №357/2019-рп EMİRİ


Ukraina Prezidentiniñ Qırım MC-deki Temsilciligi vaqtınca işğal etilgen Qırım Muhtar Cumhuriyetinde ve Aqyar şeerinde ukrain qanuniyetini ve halqara uquqnıñ umdelerini ve şartlarını bozğan işğalci akimiyet tarafından teşkil etilgen bir-de-bir sözde ”halqara tedbirlerniñ” keçirilüvine qarşı çıqa

Boş (noyabr) ayında işğalci akimiyet ”Zemaneviy halqara bağlamda Qırım” mevzusında sözde er yıllıq halqara konferentsiyanı keçirmege planlaştıra. Bu kibi tedbirlerni Rusiye Federatsiyası ve işğalci Qırım akimiyeti ukrain Qırımnıñ ilhaq etilüvini halqara cemiyetke qabul ettirmek maqsadınen işlete.

Çetel devletlerniñ vatandaşlarını Ukraina egemenligini ve halqara seviyede tanılğan sıñırlarını ürmet etmege çağıramız ve vaqtınca işğal etilgen topraqlarnı  ukrain qanuniyetini bozıp ziyaret etüv memuriy ve cinaiy mesüliyetke ketirecegi aqqında bir kere daa hatırlatamız.


Ukraina Prezidentiniñ Fermanı ile Ukraina Prezidentiniñ Qırım Muhtar Cumhuriyetindeki Temsilciliginiñ imkânları ve qabiliyetleri kenişletildi

Hususan, Ukraina Prezidentiniñ Temsilcilik aqqında yañı Fermanında:

  1. Temsilcilik keçici adliye (transitional justice) qavrayışı boyunca tekliflerini azırlaycağı belgilendi. Bu aqta açıq-aydın bildirgen birinci normativ-uquqiy senettir.
  2. Hususan icra akimiyetniñ merkeziy organları ile munasebetler saasında Temsilcilikniñ vekâletleri quvetleştirildi.
  3. Temsilcilikniñ Kyıv şeerindeki ofisini quvetleştiremiz, aynı vaqıtta Herson şeerindeki ofis çalışmağa ve öz muim vazifelerini becermege devam etecektir.

”Ukraina Prezidentiniñ Qırım Muhtar Cumhuriyetindeki Temsilciligi meselesi” boyunca UKRAİNA PREZİDENTİNIÑ №758/2019 FERMANI


“Dava aqibetlerini aşuv: yañı parlamentniñ kün tertibi” uquq qorçalav forumı”

“Dava aqibetlerini aşuv: yañı parlamentniñ kün tertibi” uquq qorçalav forumında Ukraina Prezidentiniñ Qırım MC Daimiy Temsilcisi Anton Korınevıç cinaiy qanuniyetni halqara uquq maddelerinen uyğunlaştirmaq kerek olğanı, silâlı davanıñ aqibetlerini aşuv ceetten keçici devirdeki adliyeniñ müimligi, Halqara cinaiy mahkemeniñ Roma nizamnamesini imzalanmasınıñ kerekligi aqqında haber etip, iştirakçi-meslekdeşlerini ve Ukraina Yuqarı Şurası deputatlarını halqara cinayetler aqqında 0892 qanun leyhasına qol tutmağa çağırdı ““Dava aqibetlerini aşuv: yañı parlamentniñ kün tertibi” uquq qorçalav forumı””


Ukraina qorçalayıcısı künü ile hayırlaymız!

Ekim (oktâbr) ayı 14 künü biz, halqımıznıñ diniy, tarihiy ve arbiy ananelerini birleştirgen bayramlarnı – Aziz Meryem ananıñ örtüsi, Ukraina kozakları künü, Ukraina isyancıları künü, 2014 senesinden başlap ise – Ukraina qorçalayıcısı künü bayramlarını qayd etemiz!

Ordumuz 1000 yaşını toldurdı! Kozaklardan başlap bügüngece, toprağını qorçalamağa ve yeñmege bilgen askerlerimiz az degil edi.

Er ukrain askeri – serbestligimizniñ, mustaqilligimizniñ, namusımıznıñ bir qısımıdır. Azatlıqqa ve mustaqillikke ıntıluv kelecekte de ukrain qorçalayıcılarınıñ ayırılmaz hususiyeti olmağa devam etsin.

Qaramanlarımızğa cesürlikleri, metanetleri içün minnetdarmız, olarğa qaviy sağlıq, eyilik, baht, adamlardan ürmet, devletten qol tutuv tileymiz.

Qırım ile Donbasnı beraberlikte evlerine qaytarıp olacağımızğa inanamız!

Aziz Meryem ana Ukrainanı öz Örtüsi altında qorçalasın!

Bayramımız hayırlı olsun!

”Arbiy Meryem ana süreti” – ukrain ressam-ikonacı Yuriy Nikitinniñ sanat eseri


Qırım kollaborantlarınıñ Türkiyege ziyaretlerine dair beyanat

Ukraina Prezidentiniñ Qırım Muhtar Cumhuriyetindeki Temsilciligi Qırım kollaborantlarınıñ, bu cümleden Ruslan Balbekniñ ve Natalya Poklonskayanıñ Türkiyege ziyaretlerine dair Ukraina çetel işler Nazirligine mütenasip beyanat azırlap, kollaborantlarnıñ halqara tedbirlerde iştirak etmelerine ve Qırım MC ile Aqyar şeerine Rusiye Federatsiyası tarafından zapt etme ıntıluvlarınıñ tanılmasına qarşılıq köstermek maqsadınen mütenasip tedbirlerni amelge keçirilmesini talap etecektir.

Eminmiz ki, Ukraina uquq qorçalav organları bar olğan ya da yañı cinaiy işler çerçivesinde kollaborantlarnıñ areketlerine mütenasip qıymet keser.