”Akimiyet, cemiyet ve matbuat vastaları: ukrainalılarnıñ fikirince, silâlı davanı kimler baş ete bile?” mevzusında umum milliy tedqiqatnıñ neticelerini taqdım etüvde iştirak etüv

Bugün, berim ayınıñ 23-de, Ukraina Prezidentiniñ Qırım Muhtar Cumhuriyetindeki Daimiy Temsilcisi Anton Korınevıç Ukraina Prezidenti Ofisiniñ matbuat merkezinde teşkil etilgen ”Akimiyet, cemiyet ve matbuat vastaları: ukrainalılarnıñ fikirince, silâlı davanı kimler baş ete bile?” mevzusında umum milliy tedqiqatnıñ neticelerini taqdım etüvde iştirak etti.

Taqdim etüvniñ diger iştirakçileri:

“”Akimiyet, cemiyet ve matbuat vastaları: ukrainalılarnıñ fikirince, silâlı davanı kimler baş ete bile?” mevzusında umum milliy tedqiqatnıñ neticelerini taqdım etüvde iştirak etüv”


Tünevin, berim ayınıñ 22-de, Ukraina Prezidenti Volodımır Zelenskıy Birleşken Milletler Baş assambleyasınıñ 76-ncı toplaşuvında çıqışta bulundı. Devletimizniñ başlığı öz çıqısını (https://cutt.ly/PElYonN) global adalet ve havfsızlıq meselelerine bağışladı. Çıqışınıñ ekseriyetini ise Volodımır Zelenskıy vaqtınca işğal etilgen Ukraina topraqlarınıñ işğalden azat etilmesi ve siyasiy mabuslarnıñ azat etilmesi oğundaki halqara işbirlikke bağışladı

”Qırımnıñ işğalden azat etilmesine bağışlanğan Qırım platformasınıñ birinci sammitinde 46 devlet ve halqara teşkilâtnıñ iştirak etmesi BM esas ilkelerine sadıqlığımıznı numayış ete. Men bu devletlerniñ er birine minnetdarım.

Halqara uquq ve işğal meseleleriniñ çezilmesini maqsat etip qoyğan meydançıq BM tarafından körmemezlikke urulğanı ise, bu nasıldır yañı, iç bir kimse tarafından qol tutulmağan ilkelerdir. BM-ni canlandırmağa istesek, mında toqunmaz seçilgenler mevcut olmağanını hatırlayıq. BM – bu biz epimiz, 193 memleketniñ episidir.

“Tünevin, berim ayınıñ 22-de, Ukraina Prezidenti Volodımır Zelenskıy Birleşken Milletler Baş assambleyasınıñ 76-ncı toplaşuvında çıqışta bulundı. Devletimizniñ başlığı öz çıqısını (https://cutt.ly/PElYonN) global adalet ve havfsızlıq meselelerine bağışladı. Çıqışınıñ ekseriyetini ise Volodımır Zelenskıy vaqtınca işğal etilgen Ukraina topraqlarınıñ işğalden azat etilmesi ve siyasiy mabuslarnıñ azat etilmesi oğundaki halqara işbirlikke bağışladı”


Keçici devirde adalet Kontseptsiyasına iddialar

Ukraina topraqlarındaki silâlı dava ve onıñ aqibetlerini aşuv şaraitlerinde insan aqlarını ve esas serbestliklerini qorçav ve ğayrıdan tiklev oğrundaki devlet siyaseti Kontseptsiyasına (Keçici devirde adalet kontseptsiyası) dair iddialarnı cemiyetniñ diqqatına taqdim etemiz.

Kontseptsiya Ukrainada keçici devirde adaletni amelge keçirüv ve Ukraina topraqlarındaki silâlı dava ve onıñ aqibetlerini aşuv şaraitlerinde insan aqlarını ve esas serbestliklerini qorçav ve ğayrıdan tiklev meselelerine bağışlanğan qanun leyhalarını, başqa normativ-uquqiy aktlarnı ve tedbirler planlarını amelge keçirüv içün çerçive vesiqa olaraq hızmet etecek.

Devlet başlığı vazifesini becergen Ukraina Prezidenti cemiyet ile ekspertler müitiniñ teşebbüslerine qol tutıp, Ukrainada keçici devirde adalet ceryanını başlattı. Hususan 2019 senesiniñ ekim ayında o, Ukraina Prezidenti yanındaki uquqiy islâat meseleleri boyunca Komissiya çerçivesindeki vaqtınca işğal etilgen topraqlarnı ğayrıdan integratsiya etüv boyunca iş gruppasına keçici devirde adaletniñ milliy şeklini meydanğa ketirmege avale etti.

Kontseptsiya leyhası al-azırda mevcüt olğan müsbet devlet ameliyatlarını pekitecek ve cenkniñ aqibetlerini aşuv meseleleri boyunca milliy normativ-uquqiy bazanıñ meydanğa ketirilmesine temel qoyacaq Ukraina Prezidentiniñ Fermanı şeklinde teklif etile. Kontseptsiyanı amelge keçirmek maqsadınen Ükümet esas qanunlarnıñ (hususan afu ve aqlama aqqındaki qanunlarnıñ) vucutqa ketirilmesi ile qabul etilmesini de belgilegen tedbirler planını (Action plan) azırlaycaqtır.

Daa ziyade malümat almaq içün infografikanı baqıp çıqmağa teklif etemiz.

PosterA2_v03

Conception


Ukraina Prezidentiniñ Qırım Muhtar Cumhuriyetindeki Temsilciligi vaqtınca işğal etilgen Qırımda berim ayınıñ 17-19 künlerinde Rusiye Federatsiyası tarafından vaqtınca işğal etilgen Qırım Muhtar Cumhuriyeti ve Aqyar şeeri topraqlarında Rusiye Federatsiyası Federal Toplaşuvlar Devlet Dumasına ”saylavlarnıñ” ve vaqtınca işğal etilgen Aqyar şeerinde sözde ”yerli saylavlarnıñ” keçirilmesini takbih ete

Vaqtınca işğal etilgen Ukraina topraqlarında Rusiye Federatsiyası tarafından öz qanuniy organlarına ”saylavlarnıñ” keçirilmesi qanunsız olıp, halqara uquqnıñ şartlarını ve ümdelerini bozmaqtadır.

Temsilcilik Ukraina uquq qorçalav organlarınen beraber vaqtınca işğal etilgen Qırım Muhtar Cumhuriyeti ve Aqyar şeeri topraqlarında Rusiye Devlet Dumasına qanunsız ”saylavlarnıñ” teşkil etilmesinde ve keçirilmesinde iştirak etken şahıslarnıñ cemisini, şu cümleden sözde ”halqara közeticilerni” ve ”saylav komissiyalarınıñ” azalarını nezaret etip, cedvelge ala. Mütenasip areketlerge vekâletli organlar tarafından uquqiy ceetten qıymet kesilecek, ayrı allarda ise Temsilcilik tarafından mahsus şahsiy iqtisadiy ve diger sıñırlayıcı tedbirlerniñ (sanktsiyalarnıñ) işletilmesi teklif etilecek, şu cümleden mütenasip mesele Qırım platformasınıñ vastaları çerçivesinde köterilecektir.

Ukraina ve çetel devletlerniñ vatandaşlarını işğalci devlet tarafından teşkil etilgen bu kibi tedbirlerde ve olarnı azırlav ceryanlarında iştirak etmemege, Ukrainanıñ topraq bütünligine ve egemenligine qast etken areketlerde iştirak etmemege çağıramız.

Halqara cemiyetni vaqtınca işğal etilgen Ukraina topraqlarında qanunsız ”saylavlarnıñ” teşkil etilmesine qattı sürette qıymet kesmege ve Rusiye Federatsıyasına qarşı siyasiy-diplomatik basqı vastalarını quvetleştirmege, bundan ğayrı, vaqtınca işğal etilgen Qırımda ”saylanğan” şahıslarnıñ Rusiye Federatsiyası Devlet Dumasınıñ deputatları olaraq tanılmasına yol bermemege ve böyle şahıslarnıñ halqara meydançıqlarda Qırımnı temsil etip iştirak etmelerine imkâniyet bermemege çağıramız.

Rusiye Federatsiyasından defalarca vaqtınca işğal etilgen Qırım Muhtar Cumhuriyeti ve Aqyar şeeri topraqlarınen bağlı bütün qanunsız areketlerini toqtatmağa ve yarımadada Ukraina vatandaşlarınıñ aq-uquqlarını ve serbestliklerini bozmamağa çağıramız.

Rusiye Federatsiyası tarafından Ukraina vatandaşlarını vaqtınca işğal etilgen Qırım Muhtar Cumhuriyeti ve Aqyar şeeri topraqlarında qanunsız ”saylavlarnıñ” teşkil etilmesinde ve keçirilmesinde zorbalıqnen iştirak ettirüvnen bağlı bütün adiseleri aqqında Temsilcilikke ya da Qırım Muhtar Cumhuriyeti ve Aqyar şeeri Prokuraturasına haber etmege rica etemiz.


Berim ayınıñ 16-da Ukraina Prezidentiniñ Qırım Muhtar Cumhuriyetindeki Daimiy Temsilcisi Anton Korınevıç ve onıñ muavini Darya Svırıdova Temsilcilikte Qırım ukrainalılarınıñ Krayova şurasınıñ vekillerinen körüşti

Körüşüv çerçivesinde Anton Korınevıç Ukraina Prezidentiniñ Qırım Muhtar Cumhuriyetindeki Temsilciliginiñ terkibinde ayrı bir bölük olaraq faaliyetini yürsetken Qırım Platforması Ofisini taqdim etti, bundan soñ taraflar Qırım platformasınıñ içki treki çerçivesinde işbirliklerini muzakere ettiler, şu cümleden, Ukraina Ortodoks Kilisesiniñ Qırım Patrikhanesi müritleriniñ din serbestligi aqlarını qorçalav ve vaqtınca işğal etilgen Qırım Muhtar Cumhuriyeti ve Aqyar şeeri topraqlarında etnik ukrainlerniñ başqa aq-uquqlarını qorçalav meselesini muzakere ettiler.

“Berim ayınıñ 16-da Ukraina Prezidentiniñ Qırım Muhtar Cumhuriyetindeki Daimiy Temsilcisi Anton Korınevıç ve onıñ muavini Darya Svırıdova Temsilcilikte Qırım ukrainalılarınıñ Krayova şurasınıñ vekillerinen körüşti”


Arman ayınıñ 23-de Kıyiv şeerinde Ukraina Prezidentiniñ Qırım MC-deki Temsilciligi terkibinde çalışqan Qırım platforması Ofisi açıldı

İşte, Ofis ve onıñ vazifeleri aqqında tafsilâtlıca ikâye etmege isteymiz.

Qırım platformasınıñ qurulış sammitinde Ukraina Prezidenti Volodımır Zelenskıy şunı qayd etken edi: ”Biz bu Sammitni, tek adı olsun dep keçirmeymiz. Qırım mevzusı halqara kün tertibinden kelecek yedi yıl devamında da yoq olmamalı. Onıñ içün biz, endiden başlap, ameliy faaliyetnen ve pek muayyen meseleler etrafında ğayretlerimizniñ yönetüvinen oğraşmalımız. Faaliyetimizni devam ettirmek maqsadınen Qırım platforması Ofisi meydanğa ketirildi”.

“Arman ayınıñ 23-de Kıyiv şeerinde Ukraina Prezidentiniñ Qırım MC-deki Temsilciligi terkibinde çalışqan Qırım platforması Ofisi açıldı”


Ukraina Prezidentiniñ Qırım Muhtar Cumhuriyetindeki Temsilciligi Ukraina milliy hatıra institutı ve İnsan aqları boyunca Ukraina-Helsinki birligi beraberlikte USAİD Ukraine ”İnsan aqları amelde” leyhası çerçivesinde Qırım işğali aqqında yañı video hatırlavlar toplamını taqdim ettiler

Deliller 2021 senesiniñ baarinde Ukraina milliy hatıra institutı ve Ukraina Prezidentiniñ Qırım Muhtar Cumhuriyetindeki Temsilciligi tarafından başlatılğan ”Qırım. İşğal” ağzaviy-tarihiy leyhası çerçivesinde yazılğan edi.

Tedbirde Qırım işğali aqqında video hatırlavlar toplamı ve olarnıñ esasında azırlanğan rağbetleştirici videolar taqdim etildi.

“Ukraina Prezidentiniñ Qırım Muhtar Cumhuriyetindeki Temsilciligi Ukraina milliy hatıra institutı ve İnsan aqları boyunca Ukraina-Helsinki birligi beraberlikte USAİD Ukraine ”İnsan aqları amelde” leyhası çerçivesinde Qırım işğali aqqında yañı video hatırlavlar toplamını taqdim ettiler””Qırım. İşğal” serlevalı ağzaviy-tarihiy leyha çerçivesinde yazılğan yañı video hatırlavlar toplamı

Yarın, berim ayınıñ 14-de, Ukraina Prezidentiniñ Qırım Muhtar Cumhuriyetindeki Temsilciligi Ukraina milliy hatıra institutı ve İnsan aqları boyunca Ukraina-Helsinki birligi beraberlikte USAİD Ukraine ”İnsan aqları amelde” leyhası çerçivesinde Qırım işğali aqqında ”Qırım. İşğal” serlevalı ağzaviy-tarihiy leyha çerçivesinde yazılğan yañı video hatırlavlar toplamını taqdim eteler.

“”Qırım. İşğal” serlevalı ağzaviy-tarihiy leyha çerçivesinde yazılğan yañı video hatırlavlar toplamı”