Rusiye Federatsıyasını Rusiye topraqlarında ve işğal etilgen Qırında uydurılğan qabaatlavlar esasında azatlıqtan marum etilgen Ukraina vatandaşlarını azat etmege çağıramız

Ukraina Prezidentiniñ Qırım Muhtar Cumhuriyetindeki Temsilciligi Rusiye Federatsiyasınıñ cezalavlarnı yerine ketirüv müessiselerinde Qırım Muhtar Cumhuriyeti ve Aqyar şeeri topraqlarında yaşağan siyasiy mabuslarğa nisbeten tamamınen qanunsız, insan namusını ve menligini aşalağan areketlerni taqbih ete, qanunsız şekilde apis etilgen Ukraina vatandaşları bu areketlerge daima şikâyet ete ve yardım soray.

“Rusiye Federatsıyasını Rusiye topraqlarında ve işğal etilgen Qırında uydurılğan qabaatlavlar esasında azatlıqtan marum etilgen Ukraina vatandaşlarını azat etmege çağıramız”


Vaqtınca işğal etilgen Ukraina topraqlarında yañı doğğan balalarnıñ ana-babaları ”bala paketini” ala bile

Bu aqtaki Qararnameni Ukraina Nazirler Şurası 2021 senesi ilk qış ayınıñ 23-de qabul etti.

Kim, nasıl etip ve ne yerde ”bala paketini” ala bilecegine dair tafsilâtlı infografika ve malümalarnı azırladıq.

İşte:

Onı kim ala bile?

Yañı doğğan balanıñ anası, babası, onı evlâtlıqqa alğan adamlar, tuvğanları, vasiyleri ve terbiyecileri.

Olar:

  • Ukraina vatandaşları 
  • Ukrainağa qanuniy şekilde kelip çıqqan ve Ukraina topraqlarında daimiy şekilde ya da vaqtınca yaşağan ecnebiyler ve vatandaşlıqları olmağan şahsılar
  • Ukrainada qaçaq ya da qoşma qorçalavğa muhtac olğan şahıslar olaraq tanılğan insanlar ola bile.

Qaysı vesiqalar tapşırılacaq?

Vaqtınca işğal etilgen topraqlarda yaşağan vatandaş, balanıñ adına Ukraina vatandaşlarınıñ grajdanlıq statusını resmiy qayd etüv bölügi tarafından berilgen doğuv aqqında şeadetnameni taqdim etmeli.

Onı elde etmek ve balanıñ vaqtınca işğal etilgen topraqta doğğanını tasdıqlamaq içün mahkemege muracaat etmelisiñiz. Bundan soñ ise mahkeme qararı esasında Ukraina vatandaşlarınıñ grajdanlıq statusını resmiy qayd etüv bölüginde doğuv aqqında şeadetnameni ala bilirsiñiz. 

”Bala paketini” kimler bere?

”Bala paketini” ana-babasına: 

  • Kıyiv şeerindeki devlet memuriyetinde ealini içtimaiy ceetten qorçalav meseleleri boyunca teşkiliy bölük
  • bala Donetsk ve Lugansk vilâyetleriniñ vaqtınca işğal etilgen topraqlarında ya da vaqtınca işğal etilgen Qırım Muhtar Cumhuriyeti ve Aqyar şeeri topraqlarında doğğan olsa, paketni alacaq vatandaşnıñ yaşağan/bulunğan yerindeki köy, qasaba, şeer şurasınıñ icra organı bermeli.

Nege esaslanıp berile: alacaq şahısnıñ Ukraina topraqlarında yaşağanı qayd etilgen olsa, ya da memleket içinde avuşqan şahıs olaraq cedvelge alınğanğa dair malümat kâğıdı mevcut olsa, alacaq şahısnıñ kâqıt şeklinde bergen arizası ve balanıñ adına vatandaşlarınıñ grajdanlıq statusını resmiy qayd etüv bölügi tarafından berilgen doğuv aqqında şeadetname esasında berile.

Bunınen beraber, ana-babalar ”bala paketiniñ” fiyatı miqdarında bir kerelik tazminatnı ala bile. Bu aqta tafsilâtlı şekilde nevbetteki maqalemizde haber etermiz.


Temsilcilikniñ 2021 senesindeki irişüvleri

2021 senesi qıyın, amma Qırım Muhtar Cumhuriyeti ve Aqyar şeeri topraqlarını işğalden azat etüv ve ğayrıdan integratsiya etüv meselesi ceetinden pek semereli oldı.

2021 senesi içinde yüz bergen irişüvlerimiznen paylaşmağa isteymiz:

başqa devlet organları ve ekspertler ile beraberlikte Ukraina Prezidenti Volodımır Zelenskıynıñ Fermanı ile tasdıqlanğan ”Qırım Muhtar Cumhuriyeti ve Aqyar şeeri topraqlarını işğalden azat etüv ve ğayrıdan integratsiya etüvge dair strategiyanı” meydanğa ketirdik.

başqa ortaqlarımıznen beraberlikte 46 memleket ve teşkilât tarafından Qırımnı işğalden azat etüv meselesini kötergen, bu mevzunı halqara kün tertibine qaytarğan ”Qırım platforması” qurulış samitiniñ azırlanuvında iştirak ettik;

Temsilcilikniñ temelinde Qırım Platforması Ofisini açtıq, «Ukraina Prezdentiniñ Qırım Muhtar Cumhuriyetindeki Temsilciliginiñ ilk nevbetteki vazifeleri aqqında» Ukraina Prezidenti Fermanı ile müessisemizniñ vaqtınca işğal devamındaki faaliyetine dair Strategiya tasdıqlandı;

2021 senesi devamında vatandaşlarımızdan 6000 muracaat qabul ettik;

vaqtınca işğal etilgen Qırım yarımadası ile memuriy sıñırnı Ukrainada çalışqan çetel devletlerniñ elçileri ve başqa itibarlı eyyetler ile qararnen 30 kere ziyaret ettik;

yüksek devlet yarlıqlarğa vaqtınca işğal etilgen topraqlarda yaşağan 9 vatandaşımıznı, şu cümleden, Kremlniñ siyasiy mabusı Volodımır Dudkanı, qırımtatar aq qorçalayıcıları Mumine Saliyeva ve Abdureşit Cepparovnı, Qırımtatar Milliy Meclis azasını, abulqat Emine Avamilevanı, aq qorçalayıcı Alöna Lunövanı ve digerlerni tayın ettik;

Temsilcilikniñ teklifi üzerine Levko Lukyanenko adına devlet stipendiyaları siyasiy mabuslar Vladıslav Yesipenko, Server Mustafayev ve Seyran Saliyevge berildi;

Ukraina Yuqarı Şurası ”Qırım” serbest iqtisadiy zonasını lâğu etüv aqqında qanun, Ukraina Prezidenti Volodımır Zelenskıy tarafından taqdim etilgen ”Ukraina tamır halqları aqqında” qanun kibi bir sıra qanunlarnı qabul etti. Birinci oquvda ise RF-nıñ silâlı istilâsı neticesinde serbestlikten marum etilgen şahıslarnı (Kremlniñ mabuslarını) içtimaiy ceetten qorçalav aqqında qanun leyhası qabul etildi;

Ukraina milliy hatıra institutı ve başqa ortaqlarımız ile beraberlikte Rusiye Federatsıyası tarafından Qırım yarımadası, qısmen Donetsk ve Lugansk vilâyetlerindeki Ukraina topraqlarını işğal etilüvi devamında işlengen cinayetler ve esas adiseler aqqında kerçekni bildirip, dünyada birincilerden olğan dijital vastanı – Rusiye istilâsı virtual müzeyini meydanğa ketirip çalıştırdıq;

ortaqlarımıznen beraber Ukraina ealisiniñ Ukraina topraqlarındaki silâlı davanıñ aqibetlerini aşuv, keçici devirdeki adaletniñ milliy şekli aqqındaki fikirleri ve baqışları boyunca birinci umum milliy tedqiqatnı keçirdik.

Ve bularnen yetinmedik.

2022 senesiniñ de em qıyın, em de vaqialarnen zengin olacağına azırmız. Temsilcilik taqımını yekâne maqsat – yarımadamıznı işğalden azat etüv – oğrunda daa çoq iş ve yañı çağıruvlar beklemektedir.

Ukraina Prezidenti Volodımır Zelenskıyğa Qırımnı işğalden azat etüv oğrundaki faaliyeti içün minnetdarlığımıznı bildiremiz.

Ve faaliyetimizge qol tutqan er keske minnetdarlığımıznı bildirmege isteymiz.

Müim teşebbüslerni meydanğa ketirüv saasındaki işbirlik içün ortaqlarımızğa minnetdarlığımıznı bildiremiz.

Qırımdan asıl olup, anda yaşamağa devam etken, öz evlerini terk etmege mecbur olğan ve al-azırda esirlikte bulunğan bütün vatandaşlarımız aqqında hatırlaymız. Olarnıñ cümlesi üçün, olarnıñ aq-uquqlarını qorçalav ve eñ yaqın vaqıtta evlerine qaytmaları oğrunda çalışamız!

Er keske tınçlıq, sabır, sağlıq, ümütlerini ve raatlıqlarını coymamaqnı tileymiz.

Qırımımızda insan aqlarınıñ bozulmamasına, bütün vatandaşlarımıznıñ havfsızlıqta bulunmalarına ıntılamız. Bizim ukrain Qırımımız Rusiye Federatsıyasınıñ işğalinden azat etilmegence, buña iç bir türlü imkâniyet yoqtır.

Onıñ içün bizim eñ müim Yañı yılımız, Qırımda ukrain bayraqları ğayrıdan tiklengen künü qayd etilecektir. Bu vaqıtqace ise toqtamayıp semereli şekilde çalışmaq kerekmiz.

Yañı yılda Qırımğa bizim ukrain bayrağımıznıñ qaytmasını beraber arzulayıq!

Yañı yılıñız hayırlı olsun!

Özüñizge ve Ukrainağa muqayt oluñız!


Qırım balaları içün tılsımlı bahşış

Milât ve Yañı yıl arfesinde er kes masal ve tatil hayalları ile yaşay. İlk-evelâ buña balalar lâyıqtır. Olardan ise balalıqları qayğısız ve bulutsız olmağan balalardır.

Qırımdan memleket içinde avuşqan şahıslarnıñ, arbiylerniñ ve qanunsız şekilde apis etilgen vatandaşlarımıznıñ qorantalarından böyle balalar içün Olena Zelenska tatil bahşısını – ”Gizli M-niñ evi” yılbaş masalını azırladı. Bu temaşa içün tılsımlı yer olaraq Himeralı ev timsaliy şekilde hızmet etti.

Ukraina Prezidentiniñ Qırım Muhtar Cumhuriyetindeki Temsilciligi öz nevbette qoşulıp, Olena Zelenskanıñ teşebbüsine qol tuttı.

”Gizli M-niñ evi”, adiy bir temaşa degildir. Bu celp etici masalnıñ genç iştirakçileri adiseniñ qaranmanlarına çevirilip, aktörlarnen beraber Aziz Mıkolaynı qıdıra.

Balaçıqlar Himeralı evniñ odalarında dolaşıp, berilgen vazifelerni becerdi, tapmacalarnı çezdi, yip uclarını qıdırdı, sırlarnı açtı ve, eñ esası, tılsımğa toqunmaq imkâniyetine nail oldılar.

«Balalarğa kiçik mucize bağışlamağa niyetlenip, olar içün bu hayriye leyhanı meydanğa ketirdik , – dep izaatladı Ukraina Prezidentiniñ ömür arqadaşı Olena Zelenska.

Masal ilk kere taa 2019 senesi icra etildi. Ve o vaqıt Qırım balaları ilk kere bu temaşada iştirak etti.

Bu adise er yıllıq yılbaş adetine çevirilgeninden memnünmiz.


Qırım platforması şimdi nasıl etip çalışa: Ukraina Prezidentiniñ Qırım Muhtar Cumhuriyetindeki Daimiy Temsilcisi Anton Korınevıçnıñ cevapları

Qırım platforması şimdi nasıl etip çalışa: Ukraina Prezidentiniñ Qırım Muhtar Cumhuriyetindeki Daimiy Temsilcisi Anton Korınevıçnıñ cevapları

UATV malümatları esasında azırlandı. Anton Korınevıç ile Oleg Borısov subetleşti

– Qırım platforması şimdi nasıl etip çalışa?

– Qırım platfromasınıñ bir qaç şekli ya da treki mevcut. 

Bu, mustaqil ekspertlerden ve ekspert teşkilâtlarından ibaret olğan Qırım platforması ekspertler ağı, ekspertler trekidir. İşbu trek çerçivesinde olar Ukraina devlet organları içün tevsiyeler meydanğa ketireler.

Ekinci trek, parlament trekidir. Ukraina Yuqarı Şurasında ”Qırım platforması” adında fraktsiyalar arası birleşmesi teşkil etildi. Em de bu, deputatlarımıznıñ, çeşit türlü halqara teşkilâtlarnıñ parlament assambleyalarınıñ mütenasip faaliyetidir.

Üçünci trek, Ukraina devlet olaraq areket etken akimiyet trekidir. O, tışqı ve içki treklerge bölüne. Tışqı trek içün mesüliyetli olğan Ukraina çetel işler Nazirligi al-azırda pek büyük, müim faaliyetnen oğraşa. Aslında o, Qırım ile bağlı bütün meseleler boyunca semereli bağ tutuvnı temin etmek maqsadınen Qırım platformasınıñ başqa aza-devletleriniñ çeşit türlü paytahtlarında, ükümetlerinde, çetel işler nazirliklerindeki kontakt şahıslar ağını teşkil ete. Bundan ğayrı, 2022 senesiniñ kiçik ayında Qaradeñiz regionında havfsızlıq meseleleri boyunca konferentsiyanıñ keçirilmesi planlaştırıla.

Qırım platformasınıñ içki treki içün Temsilciligimiz ve Qırım platformasınıñ faaliyetini temin etip, Qırım platformasınıñ milliy Ofisi vazifesini becergen hızmetimiz mesüliyetlidir. Biz vekâletlerimiz çerçivesindeki içki meselelernen oğraşamız. Mında qanun leyhaları ve muayyen leyhalarnı amelge keçirüv boyunca faaliyetimiz aqqında laf yürsetile.

Keçken afta Ukraina Yuqarı Şurası silâlı istilâ sebebinden serbestliklerinden marum etilgen şahıslarnı (”Kremlniñ mabuslarını”) içtimaiy ceetten qorçalav boyunca prezident tarafından taqdim etilgen qanun leyhasına birinci oquvda qol tuttı. Bu, Qırım platformasınıñ içki trekindeki faaliyetiniñ neticelerinden biridir.

– Qırım platforması çerçivesindeki neticelerni kelecekte Rusiyege qarşı sanktsiyalarnıñ quvetleştirilmesi içün qullanmaq mümkün olacaqmı?

– Elbette, çünki biz, birinciden, saktsiyalar aqqındaki bizim ukrain qanunını deñiştirmek kerek olğanı aqqında laf yürsetemiz. Qırım platforması qanun leyhaları paketine sanktsiyalar aqqında qanun leyhası da kirmektedir. Bundan ğayrı, ukrain sanktsiyalarını halqara ortaqlarımıznıñ sanktsiyalarınen uyğunlaştıruv meselesi de muzakere etilmekte.

Biz Qırımda yüz bergen bütün adiselerni – insan aqlarınıñ bozuluvını, ekologiya meselelerini, işğalci devletniñ bütün qanunsız areketlerini daima nezaret etemiz. Biz muntazam sürette bu malümatlarnı işbu sanktsiyalarnı işlete bilgen Ukraina devlet organlarına teslim etemiz.

– KÇNN-da memuriy hızmetlerni berüv meselesi nasıl aldadır?

– 2020 senesiniñ berim ayınıñ soñundan berli ecnebiy devletlerniñ vekilleri memuriy sıñırnı ziyaret etmege başladı. Biz bunı yapmağa başlağan soñ, diqqatnıñ esasen Donbasqa ayırılğanını, Qırım ile memuriy sıñır ise ziyaret etilmegenini añladıq. Amma Qırım boyunca faaliyetimizde ortaqlarımız Menbavaziyetni añlamalı, öz közlerinen körmelidir.

Qırım ile memuriy sıñırnı 30-ğa yaqın eyyet ziyaret etti. Biz bu faaliyetni devam ettirecekmiz. Bu meseleniñ müim olğanını qayd etemiz.

Bugünde-bugün Qırım ile memuriy sıñırda ”Qalançaq” ve ”Çonğar” KÇÇN-ları çalışmaqta. Biz Herson sıñır bölüginiñ işbu KÇNN-larında hızmet etken sıñırcıları ile daimiy şekilde bağ tutamız.

”Qalançaq” KÇNN al-azırda Vaqtınca işğal etilgen Ukraina topraqlarını ğayrıdan integratsiya etüv meseleleri boyunca Nazirlikniñ balansına berildi. KÇNN-nıñ tolu vekâletli saibi bar olğanı pek müimdir. Hızmetlernen ve KÇNN-nıñ em rejim, em hızmet etici zonalarındaki faaliyetini temin etüvnen bağlı olğan bütün meseleler boyunca, endiden başlap, kimge muracaat etilecegi, bunıñ içün kimler mesüliyetli olğanı bellidir.

Ayrıca ”Çonğar” KÇNN-da introskopnıñ tiklenmesi de pek müimdir. Bu, fizikiy baquvnı qullanmayıp, vatandaşnıñ şahsiy şeylerinde neler olğanını teşkere bilecek mahsus rentgen cihazıdır. Bu, pek müim şey, em insan aqlarına riayet etüv, em de devlet havfsızlığıdır. ”Qalançaq” KÇNN-da da böyle introskopnıñ tiklenecegine ümüt etemiz.

Bundan ğayrı, ilk qış ayınıñ 1-de ”Qalançaq” ve ”Çonğar” KÇNN-larnıñ hızmet zonalarında halqara seviyede tanılğan aşılarnen aşılama başladı. Yani, ilk qış ayınıñ 1-den başlap, memuriy sıñırdan keçken Ukraina vatandaşları halqara seviyede tanılğan aşılarnen aşılana bile.

– İşğal etilgen Qırımdan qaç kişi al-azırda KÇNN-da aşılandı?

– Bayağı adam. Adamlar kele, bu malümatlarnı köre, olarnı Qırımğa haber ete. Aşılanğan vatandaşlarımız er kün bar. Esas mesele – anda haber etmek ki, adamlar onı körsin, eşitsin, añlasın ve bu hızmetnen faydalana bilsin. Bir künde onlarnen kişi ola bile.

Menba


Kıyivde «Bağçasaray efsaneleri» temaşası taqdim etildi

«Bağçasaray efsaneleri», qırımtatar masalları esasında meydanğa ketirilgen acayıp ve tılsımlı maceradır.

Tünevin Kıyivde, Ukraina Prezidentiniñ Qırım Muhtar Cumhuriyetindeki Daimiy Temsilcisi Anton Korınevıçnıñ sözlerine köre, dünyanıñ eñ güzel sanalarına lâyıq olğan ”Ve eñ esası, mıtlaqa bizim ukrain Qırımımızda sanalaştırılacaq temaşa” taqdim etildi.

«Bağçasaray efsaneleri», sevgi ile hainlik, ana-babalarnıñ balaları ile munasebetleri, dostlar ile duşmanlar aqqındaki acayip ikâyelerdir. Bu maceralı masal qırımtatar masallarınıñ mevzularını birleştirdi.

Temaşanı meydanğa ketirgen taqımğa, Genç seyirci teatriniñ bediy reberi Slava Jılağa, sanalaştırğan rejisör, Qırım MC-de nam qazanğan artist Ahtem Seyitablayevğa ğayretleri içün minnetdarlığımıznı bildiremiz. Acayıp ve çoq taraflama duyğular, aks ettirilgen qırımtatar ananeleri ve medeniyeti içün minnetdarmız.

Maqalede Anife Kurtseyitovanıñ fotoresimi işletildi.


Endiden başlap, 0-5 yaşındaki balalar qolay ve şeñ şekilde qırımtatar tilini ögrene bile

Ukrainada balalarğa qırımtatar tilini ögretken «BÜLBÜL» multimedia platforması çalışmağa başladı. Ukrain tilindeki adı – «Соловей».

Bu tasil leyhası balalarnı tamır Qırım halqınıñ tili, tarihı ve adetleri ile tanıştırır.

«BÜLBÜL» taqımı özgün süretlerler ve muzıka ile yañı multfilmlerni ve ana-babalar ve ocalar üçün metodik qullanmalarnı meydanğa ketirdi. Tilşınaslarnen ocalar esas sözlük mevzularındaki kartlarnı, qırımtatar tiliniñ tercimesini ve telâfuzını numayış etken luğatnı tertip ettiler.

Platforma kiçkenelerge halq ve müellifleri belli olğan masallarnı ve yırlarnı, ocalarğa ise derslerniñ konspektlerini ve balalarnen oyunlar ve dersler keçirmek içün malümatlar teklif ete.

Leyha 5 yaşınace balalar içün teşkil etilgendir.

Malümatlarnı balalar bağçalarında, tasil merkezlerinde, mekteplerde ve onlayn-derslerde qullanmaq mümkün.

Tafsilâtlı malümat: https://www.bulbulkids.com.ua/uk

Platforma Ukraina medeniyet ve haber siyaseti Nazirliginiñ sımarışına binaen meydanğa ketirildi.