«Niaiy maqsadımız — Qırımnı işğalden azat etüv»: Temsilcilik taqımı jurnalistlernen 2021 senesiniñ neticeleri ve 2022 senesine planları ile paylaştılar

İlk qış aynıñ 17-de Ukraina Prezidentiniñ Qırım Muhtar Cumhuriyetindeki Temsilciliginde jurnalistler içün matbuat sabalığı keçirildi. Tedbir Temsilcilikniñ 29-yıllığına bağışlanğan edi.

Tedbirde Daimiy Temsilci Anton Korınevıç, onıñ muavinleri Darya Svırıdova ve Tamila Taşeva, Qırım MC-ni işğalden azat etüv ve ğayrıdan integratsiya etüv meseleleri boyunca bölükniñ reberi Olena Halimon iştirak ettiler.

Şu künü Temislcilik taqımı yarışta ğalebe qazanıp, yaqın vaqıtta Qırım platformasınıñ faaliyetini temin etüv Hızmetiniñ reberi vazifesine tayin etilecek Mariya Tomaknı jurnalistlerge taqdim etti.

”Ukraina Prezidentiniñ Qırım MC-deki Temsilciligi ve Qırım platforması faaliyetleriniñ niaiy maqsadı — Qırımnı işğalden azat etüv. Ğayretlerimiz buña yönetilgendir”, – dep qayd etti Anton Korınevıç

Temsilcilik taqımı, 1992 senesi ilk qış ayınıñ 17-de teşkil etilgen müessiseniñ faaliyetini, onıñ terkibindeki bölüklerni, esas yönelişleri ve 2021 senesi devamında alıp barğan faaliyetniñ neticelerini tarif etti.

Körüşüv iştirakçileri tafsilâtlı şekilde Qırım Platforması Ofisiniñ qanun yaratıcılıq saasındaki teşebbüsleri ve ayrı leyhaları üzerinde toqtaldılar. 

Hususan Ukraina Prezidentiniñ Qırım MC-deki Daimiy Temsilcisiniñ birinci muavini Darya Svırıdova ilk nevbette işğalden azat etüv Strategiyasını amelge keçirüvnen bağlı müim teşebbüsler paketi aqqında ikâye etti: ”Aslında, Qırım platformasına azırlıq çerçivesinde taqımımız Prezidentnen añlaşıp, işğalden azat etüv Strategiyasınıñ vazifelerini yerine ketirüvni ve Qırım platformasınıñ tedbirlerini amelge keçirüvni maqsat etip qoyğan muayyen normativ-uquqiy senetler paketini meydanğa ketirdik ve onıñ üzerinde çalıştıq. Böyle müim teşebbüsler arasında ”Qırım” serbest iqtisadiy zonasını lâğu etüv aqqındaki qanun, tamır halqlar aqqındaki qanun, silâlı istilâ neticesinde serbestlikten marum etilgen şahıslarnı (Kremlniñ esirlerini) içtimaiy ceetten qorçalav aqqındaki qanun leyhası bardır.

Bundan ğayrı, Temsilcilik ortaqlarınen beraberlikte bir sıra leyhalarnı amelge keçirmektedir. Bu aqta Daimiy Temsilciniñ muavini Tamila Taşeva ikâye etti. 

”Birincisi – Rusiye istilâsı virtual muzeyi. Muzey al-azırda meydanğa ketirildi ve müim malümatlarnen toldurıla. Ekinci leyha vaqtınca işğal etilgen topraqlarda yaşağan gençlerge bağışlanğandır. İşbu leyha bu kibi gençlerniñ tasilini, em de yalıñız aliy tasilni degil de, almaşuv programmalarnı da maqsat etip qoyğandır”, – dep ayttı o.

Tedbirniñ soñunda Anton Korınevıç jurnalistlerni Temsilcilikniñ ofisinde ve bu yerni eñ azından bir kere ziyaret etken er kes tarafından samimiyliknen ”Kıyivdeki Qırım köşesi” olaraq adlandırılğan azbarda kezdirdi.