Anton Korınevıç: ”AHİT vaqtınca işğal etilgen Qırım MC-de ve Aqyar şeerinde havfsızlıq ve gumanitar saalarda vaziyetni nezaret etmeli”

2019 senesi berim (sentâbr) ayı 24-25 künleri Ukraina Prezidentiniñ Qırım MC Daimiy Temsilcisi Anton Korınevıç iştirakçi devletler tarafından insan ölçevinde mesüliyetlerini yerine ketirüv boyunca AHİT Eryıllıq muşaveresinde iştirak etti.

Berim ayı 24 künü Anton Korınevıç milliy azınlıqlarnıñ aq-uquqlarını temin etüv ve ayrımcılıq ile tolerantsızlıqqa qarşı küreş meseleleri boyunca iş muşaversınde işğal etilgen Qırım MC-de ve Aqyar şeerinde diniy saada ayrımcılıq aqqında tarif etti. Bu cümleden, Daimiy Temsilci Ukraina ortodoks kilisesi etrafındaki vaziyetke, qırımtatarlarnı ve ”Yegova şaatları” diniy teşkilâtınıñ azalarını diniy mensübiyetleri boyunca taqip etilmelerine esas diqqatını ayırdı. Netice olaraq, AHİT MNM-na vaqtınca işğal etilgen Qırım MC-de ve Aqyar şeerinde havfsızlıq ve gumanitar saalarda ve bu cümleden işğal etilgen Qırımdaki diniy teşkilâtlarnıñ faaliyeti boyunca vaziyetni nezaret etmege tevsiye etildi.

Bügün, berim ayı 25 künü, Ukraina, Amerika Qoşma Ştatları, Kanada, Danimarka, Estoniya, Gürcistan, İrlandiya, Latviya, Lehistan, İsveçiya ve İsviçre eyetleriniñ iştiraki ile Qırımda insan aqlarını nezaret etüv boyunca muim halqara tedbir keçirildi.

Daimiy Temsilcisi qayd etkenine köre, Qırımda insan aqları ve halqara gumanitar uquq saalarında mecburiyetlerini diqqatqa alaraq, teşkil etilgen halqara mehanizmler (Ukrainanıñ) vaqtınca etilgen Qırım Muhtar Cumhuriyetinde ve Aqyar şeerinde doğrudan-doğru insan aqlarını nezaret ete bilgenleri, vaziyetni talil etüv ceetten pek muimdir.