Anton Korınevıç: ”Bizim maqsadımız – Qırımnı işğalden azat etüv ve vaqtınca işğal etilgen topraqlarnı ğayrıdan itegratsiya etüv”

Ukraina Prezidentiniñ Qırım Muhtar Cumhuriyetindeki Temsilciliginiñ Herson ve Kyıv şeerlerinde ofisleri olacaq, dep qayd etti Ukraina Prezidentiniñ Qırım Muhtar Cumhuriyetindeki Daimiy Temsilcisi Anton Korınevıç.

O qayd etkenine köre, Temsilcilikniñ Herson şeerindeki ofisi qırımlılarnıñ aq-uquqlarını qorçalamağa devam etecek. Bu cümleden, vesiqalarını almağa, ukrain aliy oquv yurtlarına kirmege, mesken almağa yardım etecektir. Başkentteki ekinci ofisi ise merkeziy akimiyet organlarınen, halqara teşkilâtlarınen ve çetel devletlerniñ elçihanelerinen operativ şekilde bağ tutmaq içün kerek.

Vaqtınca işğal etilgen topraqlarda yaşağan vatandaşlarımızğa semereli şekilde qol tutmaq ve aynı vaqıtta merkeziy akimiyet organlarınen alâqada bulunmaq, yani, vaqialarnıñ merkezinde bulunıp, Qırım meselelerini umum devlet kün tertibine kirsetmek içün eki şeerde çalışacaqmız”, – Prezident Ofisinde olıp keçken brifing devamında dep añlattı Anton Korınevıç.

O haber etkenine köre, Devlet başlığı Ukraina Prezidentiniñ Qırım Muhtar Cumhuriyetindeki Temsilciligi aqqında ekim (oktâbr) ayı 17 künü imzalağan fermanı bu müessüseniñ imkânlarını ve merkeziy akimiyet organları ile munasebetlerindeki vekâletlerini bayağı kenişletti.

”Bizim esas maqsadımız, Temsilcilikniñ imkânlarını quvetleştirmek, onı Qırım ile bağlı meselelerini çezüvge faal şekilde tesir etken küçlü devlet müessisesine çevirmektir. Elbette ki, bu ekâne maqsadımız degildir. Maqsadımız, vatandaşlarımıznı qorçalav, Qırımnı işğalden azat etüv ve vaqtınca işğal etilgen topraqlarnı ğayrıdan integratsiya etüvdir”, – dep bildirdi Ukraina Prezidentiniñ Qırım MC-deki Daimiy Temsilcisi.

Anton Korınevıç Temsilcilikniñ yañı taqımı ukrain vatandaşlarını qorçalavda ve vaqtınca işğal etilgen topraqlar üzerinde nezaretni qaytaruv meselesinde salmaqlı neticelerge irişecegine ümüt bildirdi.

Ukraina Prezidentiniñ Qırım MC Daimiy Temsilcisiniñ Birinci muavini Darya Svırıdova işbu devlet müessisesiniñ strategik vazifesi yarımadanı işğalden azat etüv, ğayrıdan integratsiya etüv kontsetpsiyanı azırlavda iştirak etüv, Qırım ealisinen munasebetlerde bulunuv ve keçici devirdeki milliy adliye kontseptsiyanı yaratuv olğanını qayd etti.

O aytqanına köre, Temsilcilik daimiy şekilde işğal etilgen Qırımda insan aqlarına riayet etüv saasında vaziyetni közete ve işğal etilgen topraqlarda vatandaş aq-uquqlarını bozuvlarınıñ ögüni almaq içün devletten beklenilgen areketlerni, qanun yaratuv teşebbüslerni talil etecektir.

İşbu taktik vazifelerni çezmek maqsadınen Temsilcilik merkeziy akimiyet organlarınen işbirlik quracaqtır.

Darya Svırıdova qayd etti ki, Temsilcilik vaqtınca işğal etilgen Qırım ile memuriy sıñırda bulunğan kiriş-çıqış nezaret noqtalarınıñ (KÇNN) abadanlaştıruv meselelerinen de oğraşacaqtır. O aytqanına köre, bu vaqıtqace pek çoq vatandaşlar bu noqtalarnıñ keyfiyetine, sıñırdan keçüv şaraitlerine şikâyet ete edi.

”Al-azırda KÇNN-nı abadanlaştıruv, anda sanitar-gigiyenik şaraitlerini yaratuv, naqliyat tertibatını quruv ceryanı keçmekte. ”Bügün bütün taqımımıznen Herson vilâyetine ketecekmiz ve Prezident Ofisinen, vilâyet devlet memuriyeti ile beraber işğal kibi vaqtınca olğan, amma em anda çalışqan, em de er kün şu yerden keçken insanlar içün mütenasip olmaq maqsadınen yañılanğan KÇNN-larnı baqıp çıqacaqmız”, – dep qayd etti o.

Bundan ğayrı, Temsilcilikniñ vazifeleri arasında Darya Svırıdova işğal etilgen Qırımda insan aqları saasında bozuluvlarnı qayd etken uquq qorçalav organları ile işbirlikni añıp keçti. ”Printsipial fikirimiz – bütün bu vaqialar mütenasip şekilde yazılmalı, milliy seviyede taqip etilmeliler. Bu da Ukrainadaki akimiyet, adliye, uquq qorçalav organlarınıñ maqsadı olmalı. Bütün bu adiselerge lâyıq qıymet kesilmelidir”, – dep qayd ettı o.

Ukraina Prezidentiniñ Qırım MC Temsilcisiniñ muavini Tamila Taşeva ise öz nevbette Qırım meselesinde halqara qorçalavnıñ emiyetini qayd etti. Bu sebepten Temsilcilik vaqtınca işğal etilgen Qırımda vaziyetni aks etken haber ve talil vesiqalarnı azırlaycaqtır. Bu malümatlarnı akimiyet organlarnıñ vekilleri işlete bile.

”Devletimizniñ vekiller Avropa Şurası, BMT kibi halqara meydançıqlarına çıqqanda, olarğa bir-de-bir tevsiyelerni bermek bizim içün pek müim”, – dep ayttı Tamila Taşeva.

Menba: https://www.president.gov.ua/news/anton-korinevich-nasha-meta-deokupaciya-krimu-ta-reintegraci-58325