Ukraina Prezidentiniñ Qırım MC-deki Temsilciligi Qırım Muhtar Cumhuriyetiniñ Prokuratırasına işğalci akimiyet Sudaq şeeriniñ cıvarlarındaki ”Meganom yarımadası” yerli kompleks tabiat abidesinde qurucılıq yapqanına dair muracaat etti

Ukraina Prezidentiniñ Qırım MC-deki Temsilciligi Qırım Muhtar Cumhuriyetiniñ Prokuratırasına işğalci akimiyet Sudaq şeeriniñ cıvarlarındaki ”Meganom yarımadası” yerli kompleks tabiat abidesinde qurucılıq yapqanına dair muracaat etti.

“Ukraina Prezidentiniñ Qırım MC-deki Temsilciligi Qırım Muhtar Cumhuriyetiniñ Prokuratırasına işğalci akimiyet Sudaq şeeriniñ cıvarlarındaki ”Meganom yarımadası” yerli kompleks tabiat abidesinde qurucılıq yapqanına dair muracaat etti”


(COVİD-19) tacmaraz hastalığınıñ darqaluvı sebebinden Ukraina topraqlarında karantin ya da sıñırlayıcı tedbirler devirinde Temsilcilikte vatandaşlarnı şahsiy qabul etüv TERTİBİ

Karantin devirinde vatandaşlarnı qabul etüv tertibi

Bu Tertip Ukraina Prezidentiniñ Qırım Muhtar Cumhuriyetindeki Temsilciliginiñ reberiyeti ve vekâletli şahısları tarafından vatandaşlarnıñ qabul etilmesini teşkil etüv ve keçirüv ceryanlarına esas talaplarnı belgiley

“(COVİD-19) tacmaraz hastalığınıñ darqaluvı sebebinden Ukraina topraqlarında karantin ya da sıñırlayıcı tedbirler devirinde Temsilcilikte vatandaşlarnı şahsiy qabul etüv TERTİBİ”