“Dava aqibetlerini aşuv: yañı parlamentniñ kün tertibi” uquq qorçalav forumı”

“Dava aqibetlerini aşuv: yañı parlamentniñ kün tertibi” uquq qorçalav forumında Ukraina Prezidentiniñ Qırım MC Daimiy Temsilcisi Anton Korınevıç cinaiy qanuniyetni halqara uquq maddelerinen uyğunlaştirmaq kerek olğanı, silâlı davanıñ aqibetlerini aşuv ceetten keçici devirdeki adliyeniñ müimligi, Halqara cinaiy mahkemeniñ Roma nizamnamesini imzalanmasınıñ kerekligi aqqında haber etip, iştirakçi-meslekdeşlerini ve Ukraina Yuqarı Şurası deputatlarını halqara cinayetler aqqında 0892 qanun leyhasına qol tutmağa çağırdı ““Dava aqibetlerini aşuv: yañı parlamentniñ kün tertibi” uquq qorçalav forumı””