BMT Qaçaqlar işleri Yuqarı Komissarı idaresiniñ (QİYKİ) ve «Desâte kvitnâ» cemaat teşkilâtınıñ vekilleri ile körüşüv

2019 senesi aprel 09 künü Ukraina Prezidentiniñ Qırım Muhtar Cumhuriyetindeki Daimiy Temsilcisiniñ Birinci muavini İzet Gdanov, ”Qalançaq” KÇNN-nı Temsilcilikniñ hadimi ile beraberlikte ziyaret etken BMT QİYKİ ofisiniñ ve «Desâte kvitnâ» cemaat teşkilâtınıñ vekilleri ile körüşti “BMT Qaçaqlar işleri Yuqarı Komissarı idaresiniñ (QİYKİ) ve «Desâte kvitnâ» cemaat teşkilâtınıñ vekilleri ile körüşüv”