Під час презентації огляду щодо обмеження функціонування державної мови на тимчасово окупованих територіях України заступниця Постійного Представника Президента України в АР Крим Таміла Ташева наголосила на потенційних заходах протидії політиці держави окупанта по викоренню української та кримсьотатарської мов на території Кримського півострова:

📌 Активізація роботи щодо притягнення до відповідальності осіб, причетних до мілітаризації та зміни національної ідентичності дітей на тимчасово окупованій території – Представництво нещодавно представило такий перелік порушників;
📌 Систематичне інформування міжнародних партнерів щодо відповідних дій держави-окупанта, забезпечення наявності відповідної інформації та її висвітлення у ключових документах міжнародних організацій;
📌 Посилення політико-дипломатичного тиску на державу-окупанта з метою забезпечення надання доступу міжнародних моніторингових місій (зокрема, Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі в Україні та Моніторингової місії Організації Об’єднаних Націй з прав людини в Україні), представників Управління Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй з прав людини на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та м. Севастополя;

📌 Взаємодія органів державної влади з представниками громадянського суспільства з метою фіксації фактів позбавлення права на збереження національної ідентичності громадянами України на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, зокрема в аспекті використання рідної мови;
📌 Застосування національних і міжнародних економічних та інших спеціальних обмежувальних заходів (санкцій) щодо фізичних та юридичних осіб, причетних до позбавлення права на освіту рідною (українською чи кримськотатарською мовою) та права на збереження національної ідентичності на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя;
📌 Системне і комплексне покращення умов доступу до освіти у навчальних закладах на підконтрольній Уряду України території для громадян України з тимчасово окупованих територій, розвиток дистанційної форми навчання та вдосконалення процедури дистанційного подання документів з метою вступу абітурієнтів з ТОТ до освітніх закладів на підконтрольній Уряду України території;
📌 Сприяння соціально-психологічній реінтеграції дітей та молоді з ТОТ до українського суспільства, зокрема, шляхом створення цільових державних програм (або програм із залученням ґрантової допомоги), спрямованих на допомогу талановитим дітям на молоді з ТОТ, розширення соціальної мобільності відповідних категорій жителів ТОТ;
📌 Прийняття стратегії розвитку кримськотатарської мови на 10 років, з розбудовою відповідної інфраструктури

Огляд “обмеження функціонування української мови на тимчасово окупованих територіях України” підготовлено Уповноважений із захисту державної мови у співпраці з Представництвом Президента України в Автономній Республіці Крим, Крайовою Радою Українців Криму (КРУК), Рухом добровольців «Простір свободи», правозахисними та громадськими організаціями, що здійснюють моніторинг дотримання прав громадян на тимчасово окупованих територіях України.