Студенти з Криму забезпечені освітою в Україні

Уряд України забезпечив безкоштовне отримання вищої освіти громадянам, які переселились з тимчасово окупованої території. Так згідно змін до Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, громадяни – вимушені переселенці мають право на здобуття вищої освіти на території материкової частини України за рахунок коштів державного бюджету з наданням місць у гуртожитках на час навчання. Також, Кабінетом Міністрів України затверджено розпорядження № 701-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2014 рік» виконання якого забезпечить навчанням та отриманням стипендії більш ніж 120 студентів,  які переведені з Кримських вузів до Київського національного університету імені Тараса Шевченка – одного з найкращих вишів України за останні роки.
Загалом виявили бажання отримувати освіту у вищих навчальних закладах України понад 1300 студентів з Криму, більше половини з них навчаються за кошти державного бюджету, та на час навчання забезпечуються гуртожитками та стипендіями.