Розпорядження про внесення змін до Положення про Експертну раду