Антикорупційна програма Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим

На виконання ст. 19 ЗУ “Про запобігання корупції” Представництвом Президента України в Автономній Республіці Крим розроблено антикорупційну програму.

Просимо пропозиції до антикорупційної програми Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим надисилати у паперовому вигляді чи на електронну пошту.

Антикорупційна програма Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим

 
Нормативнно-правові акти

  1. Міжнародні акти

Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції від 31 жовтня 2003 р. (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції» від 18 жовтня 2006 року № 251-V) ⇒⇒⇒
Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією № ETS173 від 27 січня 1999 р. (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18 жовтня 2006 р. № 252-V) ⇒⇒⇒
Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією від 15 травня 2003 р. № ETS 191 (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Додаткового протоколу до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18 жовтня 2006 р. № 253-V) ⇒⇒⇒
Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією від 4 листопада 1999 р. (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією» від 16 березня 2005 р. № 2476-IV) ⇒⇒⇒
Угода про створення групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO) ⇒⇒⇒
Статут Групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO) ⇒⇒⇒

      2. Кодекси України

Кримінальний Кодекс України ⇒⇒⇒
Кодекс України про адміністративні правопорушення ⇒⇒⇒
Кодекс законів про працю України ⇒⇒⇒

      3. Закони України

Про запобігання корупції від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VIII ⇒⇒⇒
Про Національне антикорупційне бюро України від 14 жовтня 2014 р. № 1698-VIII ⇒⇒⇒
Про засади антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки від 14 жовтня 2014 р. № 1699-VIII ⇒⇒⇒
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України від 13 травня 2014 р. № 1261-VII ⇒⇒⇒
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів від 14 жовтня 2014 р. № 1701-VIII ⇒⇒⇒
Про державну службу від 16 грудня 1993 р. № 3723-ХІІ ⇒⇒⇒
Про очищення влади від 27 січня 2015 р. № 132-VIIІ ⇒⇒⇒

      4. Укази Президента України

Про утворення Національного антикорупційного бюро України від 16 квітня 2015 р. № 217 ⇒⇒⇒
Про Національну раду з питань антикорупційної політики від 14 жовтня 2014 р. № 808 ⇒⇒⇒
Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки від 21 жовтня 2011 р. № 1001 ⇒⇒⇒
Про Стратегію сталого розвитку “України 2020” від 12 січня 2015 р. № 5/2015 ⇒⇒⇒

      5. Постанови КМУ

Питання запобігання та виявлення корупції від 4 вересня 2013 р. № 706 ⇒⇒⇒
Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про запобігання корупції» від 14 травня 2015 р. № 301 ⇒⇒⇒
Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки від 29 квітня 2015 р. № 265 ⇒⇒⇒
Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування від 13 червня 2000 р. № 950 ⇒⇒⇒
Про затвердження Положення про Урядового уповноваженого з антикорупційної політики від 4 грудня 2013 р. № 949 ⇒⇒⇒
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики від 17 липня 2014 р. № 295 ⇒⇒⇒
Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 171 ⇒⇒⇒
Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади» від 16 жовтня 2014 р. № 563 ⇒⇒⇒
Деякі питання відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції від 25 березня 2015 р. № 170 ⇒⇒⇒
Про затвердження Порядку організації та проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції від 25 березня 2015 р. № 140 ⇒⇒⇒

      6. Розпорядження КМУ

Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування від 6 липня 2011 р. № 642-р ⇒⇒⇒
Про затвердження плану першочергових заходів з подолання корупції від 2 липня 2014 р. № 647-р ⇒⇒⇒
Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади» від 16 жовтня 2014 р. № 1025-р ⇒⇒⇒