21 липня Президент України Володимир Зеленський підписав ініційований ним Закон «Про корінні народи України» № 1616-IX, який Верховна Рада ухвалила 1 липня 2021 року конституційною більшістю

Закон врегульовує питання правового статусу корінних народів України та встановлює правові гарантії на повне володіння всіма правами людини і основоположними свободами особам, які належать до корінних народів України; надає максимальний захист культурних, інформаційних та інших прав корінних народів, а також механізми та інструменти роботи з державою, зокрема, через їхні представницькі органи.
Це один з перших кроків, направлених на виконання Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя в контексті відновлення та забезпечення прав представників кримськотатарського народу та інших корінних народів України.

За текстом Закону, “корінний народ України” – це автохтонна етнічна спільнота, яка сформувалася на території України, є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлює себе корінним народом України, становить етнічну меншість у складі її населення і не має власного державного утворення за межами України.
Корінні народи мають право на самовизначення у складі України та політичний статус у межах Конституції та законів України. Вони мають колективне та індивідуальне право на повне володіння всіма правами людини та основоположними свободами. На дотримання, відродження та розвиток своїх духовних, релігійних та культурних традицій і звичаїв, збереження матеріальної та нематеріальної культурної спадщини; визначення переліку власних місць та об’єктів релігійного та культурного значення; відновлення своєї історичної топоніміки; співпрацю із закладами освіти задля забезпечення вивчення своєї мови, історії, культури корінного народу.
Законом забороняється заперечення етнічної приналежності чи етнічної самобутності корінних народів України.
Дякуємо Президенту України Володимиру Зеленському та усім, хто був залучений до роботи з цим важливим Законом! Очікуємо на офіційне опублікування, після якого він набуде чинності, та готуємось до подальшої роботи над його імплементацією.